Na obu rynkach odnotowano spadek cen żywca wieprzowego oraz na targowiskach prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu -informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 5,28 zł/kg i były niższe o 3,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 1,5 proc. w stosunku do grudnia 2012 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 5,43 zł/kg i były niższe o 1,8 proc. niż w listopadzie i o 0,4 proc. - w skali roku. Za prosię na chów płacono średnio 169,43zł/szt., tj. mniej o 1,8 proc. niż przed miesiącem i o 4,7 proc. niż przed rokiem.

W odniesieniu do listopada br., w grudniu pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,8 wobec 8,3 w listopadzie br.), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia z 6,6 na 6,3 .

W grudniu ceny skupu żywca wołowego (6,10 zł/kg) wzrosły w stosunku do listopada br. o 1 proc., ale obniżyły się w skali roku o 7,4 proc. Ceny na targowiskach wyniosły 6,60 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,6 proc., a w ujęciu rocznym o 2,2 proc.

Ceny skupu drobiu rzeźnego spadły do poziomu 3,99 zł/kg, tj. o 0,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 1,8 proc. do analogicznego okresu ub. roku.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 153,93zł, tj. więcej o 2,6 proc. niż przed miesiącem i o 22,4 proc. niż przed rokiem.

Podobał się artykuł? Podziel się!