W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zanotowano na obu rynkach spadek cen większości produktów rolnych. Wyższe niż przed miesiącem były ceny skupu żywca drobiowego. Spadły ceny targowiskowe prosiąt z przeznaczeniem do dalszego chowu.

Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu do grudnia 2014 r. o 5,6 proc., tj. z 67,23 zł/dt do 70,99 zł/dt, a w odniesieniu do stycznia 2014 r. były niższe o 6,3 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 75,56 zł, tj. mniej o 0,5 proc. niż przed miesiącem i o 17,1 proc. niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 53,56 zł/dt, tj. o 2,3 proc. więcej w porównaniu z grudniem ub.r., ale o 7,4 proc. mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,85 zł/dt, tj. wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,8 proc., ale spadły w ujęciu rocznym o 12,4 proc.

Ceny jęczmienia w skupie wzrosły w odniesieniu do poprzedniego miesiąca do poziomu 63,16 zł/dt, tj. o 4,7 proc., ale w porównaniu ze styczniem ub. r. były niższe o 18,2 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,78 zł, tj. o 0,6 proc. więcej niż przed miesiącem, ale o 16,7 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W styczniu 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 58,79 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 7,3 proc., ale spadły w skali roku o 13,4 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 65,26 zł/dt i były wyższe o 2,2 proc. niż przed miesiącem, ale o 17,2 proc. niższe od notowanych w styczniu ub. roku.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 5,3 proc. (średnio do 47,81 zł/dt), ale w odniesieniu do stycznia 2014 r. spadły o 25,5 proc. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt owsa wyniosła 60,65 zł, tj. o 0,9 proc. więcej niż w grudniu ub. roku, ale o 12 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 r.

Ceny ziemniaków w skupie wyniosły 44,19 zł/dt, tj. wzrosły o 23,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale były niższe w odniesieniu do stycznia ub. roku o 29,6 proc. Na targowiskach za ziemniaki jadalne późne płacono 68,54 zł/dt, tj. mniej o 0,6 proc. niż w grudniu ub.r. i o 44,4 proc. w stosunku do stycznia ub. roku.