Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Według dyrektora Marka Lutego, w ubiegłym sezonie ceny kształtowały się na poziomie 1600 - 1800 zł/t w zależności od odmian i gatunków.
 
W tegorocznej ofercie są 3 nowe odmiany pszenżyta ozimego.

Rolnicy, zwłaszcza w tym roku, poszukiwać będą odmian o wysokiej zimotrwałości - przede wszystkim w pszenicy.

KWS Zboża

Jak wynika z wypowiedzi Bartosza Rudzkiego marketing menedżera KWS Zboża oferuje materiał siewny swoich odmian tylko za pośrednictwem sieci dystrybucji. W lipcu 2016 r. ceny na materiału siewnego są podobne do cen z poprzedniego roku. Żyto hybrydowe z systemem Pollen plus w zależność od odmiany kosztuję od 210 do 227 zł netto za jednostkę siewną (1 mln nasion). W tym roku trzy odmiany zostały objęte akcją promocyjną: „11 w cenie 10”. Przy zakupie każdych 10 jednostek siewnych promocyjnej do zakupu zostanie dodana dodatkowa jednostka tej samej odmiany.

Orientacyjny poziom ceny materiału siewnego pszenicy ozimej to 1850  zł netto/t, jęczmienia ozimego i pszenżyta ozimego po 1750 zł netto/t.

W 2016 r. na rynku są dwie nowe odmiany żyta, po jednej: pszenicy ozimej ościstej oraz bezostnej oraz dwie odmiany jęczmienia ozimego: wielorzędowy pastewny i dwurzędowy browarny. 

Większe zainteresowanie jest odmianami pszenic ozimych z wyższym parametrem zimotrwałości, co jest wynikiem wystąpienia uszkodzeń mrozowych w czasie ostatniej zimy. W pierwszej połowie lipca 2016 było większe zainteresowanie żytem hybrydowym, które w sezonie 2015/2016 bardzo dobrze przezimowało. 

Najczęstsze są pytania rolników w przypadku: pszenicy ozimej: o wysokości plonu, zimotrwałości, grupę jakościową (najchętniej A) i odporność na wyleganie, żyta hybrydowego: o wysokość plonu, czy posiada system Pollen plus odporność na wyleganie, możliwość wykorzystania na cele paszowe, a jęczmienia ozimego: o wysokość plonu, zimotrwałość, odporność na wyleganie i łatwość omłotu ziarna w przypadku odmian wielorzędowych.

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o

Jak mówi dyrektor Andrzej Kiljański, w tym sezonie można przewidywać większe zainteresowanie zbożami o wysokim stopniu mrozoodporności.