Jak podkreślili autorzy przedstawionego we wtorek raportu "Apetyt na wzrost. Sukcesy i wyzwania eksporterów produktów rolno-spożywczych w Polsce", ponad połowa firm jest zadowolona z odniesionego sukcesu eksportowego, a blisko co drugi badany przedsiębiorca twierdzi, że "polskie pochodzenie żywności jest czynnikiem wpływającym na jej korzyść" (47 proc. respondentów). Istotnym elementem ekspansji zagranicznej polskich producentów, jak dodano, są fuzje i przejęcia.

"Od 2010 roku saldo handlu zagranicznego produktów rolno-spożywczych wzrosło niemal trzykrotnie, a wpływy z eksportu o prawie 80 proc." - napisano.

Największą oraz nominalnie najdynamiczniej rosnącą kategorią jest żywiec, mięso i przetwory - wartość eksportu produktów z tej kategorii przekroczyła 5 mld euro w 2016 roku (wzrost o 4,2 proc. r/r). Jak zaznaczyli eksperci KPMG, branża mięsna w znacznym stopniu przyczyniła się do całkowitego wzrostu eksportu polskiej żywności. "Zawdzięczamy jej jedną piątą przyrostu sprzedaży zagranicznej w latach 2010-2016" - wskazano.

Drugą największą wartościowo grupą produktów eksportowych z Polski są zboża i ich przetwory, których sprzedaż w 2016 roku była równa 3,3 mld euro. Według autorów raportu eksport jest ważnym elementem stabilizującym rynek krajowy - produkcja żywności rośnie szybciej niż popyt na nią, w związku z czym nadwyżki lokowane są na rynkach zagranicznych.

"Na eksport kierowane jest już ponad 40 proc. wytworzonych artykułów rolno-spożywczych. Zgodnie z prognozami w 2017 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych może być większa niż w roku ubiegłym - od stycznia do lipca br. odnotowano wzrost o 9,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku" - wskazał, cytowany w komunikacie, Piotr Grauer, dyrektor w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

Jak wynika raportu, zdecydowana większość wszystkich eksportowanych produktów rolno-spożywczych trafia na rynki krajów Unii Europejskiej (81,2 proc. w 2016 roku). Kluczowymi odbiorcami produktów z Polski są Niemcy, Wielka. Brytania, Czechy, Holandia i Włochy. Spośród rynków spoza UE, największymi odbiorcami polskiej żywności są Rosja, USA, Arabia Saudyjska, Białoruś i Ukraina. Jako najbardziej perspektywiczne w najbliższej przyszłości wskazywane są rynki azjatyckie, bliskowschodnie, afrykańskie oraz Ameryki Północnej.