W I kwartale 2016 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 586 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 550 euro. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 7,9 proc. i 6,3 proc. W III kwartale przeciętna cena jagniąt wyniosła w UE-28 580 euro i była o 5,4 proc. niższa niż w analogicznym okresie przed rokiem. W październiku, a więc w pierwszym miesiącu IV kwartału wyniosła ona 621 euro i była o 2,9 proc. niższa niż w październiku 2015 r. Malejąca stopa spadku może, więc być sygnałem powolnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej.

Ceny owiec ciężkich też również maleją z krótką przerwą w III kwartale. Przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 516 euro. W stosunku do analogicznych okresów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 5 proc. i 4 proc. Wprawdzie w III kwartale przeciętna cena owiec wyniosła 492 euro i była o 2,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r., ale w październiku nastąpił powrót do tendencji spadkowej, a cena owiec ciężkich wyniosła 468 euro/100 kg i była o 1,8 proc. niższa niż rok wcześniej.

Ceny polskich owiec ciężkich również sukcesywnie maleją. Cena ta w I kwartale 2016 r. wyniosła 382 euro/100 kg wagi poubojowej, a w II kwartale 362 euro. W stosunku do analogicznych kwartałów sprzed roku ceny te były niższe odpowiednio o 4 proc. i 12 proc. W III kwartale cena owiec wyniosła 353,03 euro i była o 7,2 proc. niższa niż w III kwartale 2015 r., a w październiku 348,27 euro/100 kg i była o 3 proc. niższa niż rok wcześniej. Ceny skupu owiec w Polsce zależą od cen owiec w Unii Europejskiej oraz kursu złotego względem euro. W I kwartale b.r. cena skupu wyniosła 7,01 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż w I kwartale 2015 r. Wynikało to z dużego, bo o 12 proc., spadku tej ceny w lutym (5,97 zł/kg, wobec 6,80 zł/kg w lutym 2015 r.). W styczniu cena skupu owiec wyniosła bowiem 6,48 zł/ kg i była o prawie 2 proc. wyższa niż przed rokiem, a w marcu 8,59 zł/kg i była taka sama jak w marcu 2015 r. W II kwartale b.r. cena skupu żywca baraniego wyniosła 6,62 zł/kg i była 7 proc. niższa niż rok wcześniej. W III kwartale wyniosła ona 7,23 zł/kg i była o prawie 1 proc. wyższa niż przed rokiem, w tym we wrześniu wyższa o 4,4 proc. Mniejsza skala spadku w porównaniu z cenami owiec ciężkich, a przede wszystkim wzrost ceny we wrześniu są pochodną spadku złotego względem euro. Z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej wynika, że w 2016 r. oczekiwana podaż rynkowa jest nieco większa niż w 2015 r. Zostanie ona zaabsorbowana przez większą liczbę ludności, co w rezultacie pozwoli na utrzymanie spożycia na poziomie sprzed roku. W tej sytuacji przeciętne roczne ceny owiec i jagniąt powinny być zbliżone do poziomów sprzed roku. Dotychczasowe spadki cen wyrażonych w euro powinny, więc zamienić się we wzrosty, przynajmniej w grudniu, kiedy zawsze dochodzi do sezonowego wzrostu cen.

Podobał się artykuł? Podziel się!