W czerwcu br. ceny wieprzowiny na rynku Wspólnoty ponownie zaczęły rosnąć – donosi FAMMU/FAPA. W 24 tygodniu roku średnia cena referencyjna wieprzowiny dla całej Unii zwyżkowała do 168,35 euro za 100 kg, i była o 4,2 proc. wyższa niż przed miesiącem (20 tydzień roku).

W ciągu miesiąca wzrost cen zanotowano we wszystkich krajach Unii, za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie cena wieprzowiny obniżyła się o 0,5 proc. Na Malcie cena referencyjna wieprzowiny pozostała na niezmienionym poziomie.

W omawianym okresie największy wzrost ceny wieprzowiny zanotowano w Polsce, o prawie 10 proc. do 177,74 euro za 100 kg. Większe wzrosty cen odnotowano także we Francji (+8,3 proc.), na Cyprze (+6,5 proc.), w Portugalii (+5,9 proc.), Hiszpanii (+5,5 proc.), Grecji (+4,6 proc.), na Węgrzech i w Belgii (po +4,5 proc.), w Rumunii i na Łotwie (po +4,4 proc.), w Danii (+3,8 proc.), Szwecji (+3,4 proc.), Holandii (+3,3 proc.), a także we Włoszech i w Luksemburgu (po +3,2 proc.).

Kurczenie się podaży żywca wieprzowego w krajach Unii będzie prawdopodobnie wpływało na dalszy wzrost cen wieprzowiny na rynku Wspólnoty. Duży wpływ na popyt będzie miała pogoda, która może przyczynić się do wzrostu zainteresowania zakupami przez konsumentów.