W warsztatach zorganizowanych przez Ceja, Cepf oraz Copa i Cogeca wzięli udział posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.

W deklaracji zwrócono uwagę na wagę inwestycji na obszarach wiejskich i stymulowanie innowacji, by chronić środowisko wiejskie, wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz by uprościć tę politykę. Przemawiając podczas wydarzenia, wiceprzewodnicząca Copa powiedziała, że rolnicy i ich spółdzielnie stanowią podstawę rozwoju obszarów wiejskich. Stosują już inteligentne technologie i praktyki, które pozwalają im produkować w sposób bardziej zrównoważony, stosować lepszą gospodarkę zasobami i dostosowywać się do wyzwań. Muszą być w stanie robić to również w przyszłości. Muszą mieć możliwość prowadzenia inwestycji i wprowadzania innowacji, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Obszarom wiejskim potrzebna jest też lepsza infrastruktura oraz szerokopasmowy dostęp do szybkiego Internetu, po to żeby można było rozwijać biznes oraz korzystać z inteligentnych i cyfrowych rozwiązań w rolnictwie. Potrzebujemy silnej i wspólnej WPR oraz zdecydowanych synergii z innymi politykami UE jak na przykład polityką spójności, by utrzymać rentowność obszarów wiejskich.

Przewodniczący CEJA Alan Jagoe stwierdził, że wiele osób mówi o wymianie pokoleń, jednak czas przekuć słowa na czyny. Decydenci polityczni wiedzą, że należy podjąć debatę, wprowadzić zmiany, jednak to nie wystarczy. Aktualnie przy braku dobrych gruntów rolnych, w najlepszym wypadku wielu młodych rolników może jedynie liczyć na przejęcie ziemi od członków rodziny. Ci, którzy takiej możliwości nie mają - gdyż mają na przykład starsze rodzeństwo - lub ci, którzy chcą rozpocząć działalność rolniczą bez takich tradycji w rodzinie, natrafiają na jeszcze większe przeszkody. Nawet ci, którzy zdobędą ziemię zmagają się z brakiem możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, z czym nie mieliby problemu na obszarach bardziej rozwiniętych”.

Przewodniczący CEPF Hubert podkreślił, lasy odgrywają kluczową i wielofunkcyjną rolę na obszarach wiejskich, wzmacniając dobrobyt. Uznanie lasów za kluczowy element walki ze zmianami klimatu, zwłaszcza poprzez sekwestrację dwutlenku węgla i dostarczanie zrównoważonych źródeł energii i biomateriałów jest nowością w drugiej deklaracji z Cork. Jest to bardzo ważny i potrzebny krok. Zdecydowane uznanie polityczne i promocja potencjału sektora leśnego są niezbędne by sprostać dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom.