Krajowy Rejestr aktualnie obejmuje 176 odmian kukurydzy, w tym 27 wpisanych w 2016 r. Przeznaczonych do uprawy na ziarno jest 106 (60 proc.), typowo kiszonkowych 57 (ponad 32 proc.), a 13 (ponad 7 proc.) ma charakter ogólnoużytkowy, tj. znajdują wykorzystanie zarówno kiszonkowe, jak i ziarnowe. Spośród zarejestrowanych odmian 130 pochodzi z hodowli zagranicznych, a 46 z krajowych - Hodowla Roślin Smolice oraz Małopolska Hodowla Roślin. Znaczącą rolę na naszym rynku odgrywają takie firmy zagraniczne jak: Pioneer, KWS, Limagrain, Syngenta, Euralis, Monsanto, Saatbau, RAGT, Maisadour, Dow AgroSciences.

WAŻNE CECHY U ODMIAN ZIARNOWYCH

W doborze odmian kukurydzy do uprawy na ziarno podstawowymi kryteriami są:

  • wysokość plonu ziarna,
  • odpowiednia wczesność.

W praktyce wczesność odmian kukurydzy jest określana przez wilgotność ziarna przy zbiorze, tj. po osiągnięciu przez odmiany dojrzałości fizjologicznej. Odmiany akumulujące więcej suchej masy w ziarnie, czyli o mniejszej wilgotności przy zbiorze, są wcześniejsze. Zwracać należy ponadto uwagę na wymłacalność kolb i łatwość dosuszania ziarna. Szybsze wysychanie ziarna w polu przed zbiorem w opisach odmian jest oznaczane jako cecha "dry down".

Bardzo ważnym kryterium oceny odmian do uprawy na ziarno jest ich odporność na wyleganie zarówno korzeniowe, jak i fuzaryjne powodowane przez grzyby wywołujące zgniliznę łodyg. Odmiany wcześniejsze wykazują większą skłonność do wylegania fuzaryjnego niż późniejsze.

W gospodarstwach o większej powierzchni uprawy kukurydzy należy wysiewać kilka, nawet kilkanaście odmian o różnej wczesności, co umożliwia organizację zbioru i suszenia. Zapewniają one również większą stabilizację produkcji, w przypadku mniej korzystnych warunków pogodowych.

Dobór odmian musi też uwzględniać wymogi podmiotów skupowych. Mieszalnie pasz nie stawiają w tym przypadku żadnych wymagań. Natomiast w przypadku produkcji ziarna dla celów spożywczych i przemysłowych wymagane są odmiany o określonym typie ziarna. Do przemiału "na mokro" przy produkcji skrobi - odmiany zębokształtne (dent), a do przemiału "na sucho" - do produkcji mąki, grysu, kasz i innych produktów odmiany szkliste (flint).

WAŻNE CECHY U ODMIAN KISZONKOWYCH