PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Wiadomości Zbożowe 03.03.2008

Autor: Krajowa Ferderacja Producentów Zbóż/mh

Dodano: 04-03-2008 15:18

Tagi:

Najnowsze informacje z rynków zbożowych w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.1.     Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

28 lutego

2008

21 lutego

2008

28 lutego

2008

21 lutego

2008

MATIF -

Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

284,5

268,0

1002,0

959,4

Maj 08

281,0

267,0

989,7

955,9

Sierpień 08

244,3

237,5

860,2

850,3

WTB -

Hanower

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

275,0

268,0

968,5

958,4

Maj 08

280,0

270,9

986,1

968,8

Sierpień 08

235,0

229,0

827,6

818,9

LIFFE - Londyn

Pszenica paszowa

Marzec 08

188,3

182,0

869,8

862,7

Maj 08

192,5

186,0

889,5

881,6

Sierpień 08

195,5

189,0

903,3

895,9

CBoT - Chicago  

Pszenica konsumpcyjna 

Marzec 08

429,5

378,3

1001,7

919,2

Maj 08

428,1

384,1

998,2

933,5

Lipiec 08

388,4

356,0

905,7

865,2

BCE - Budapeszcie

 

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

70800

66500

964,8

897,8

Maj 08

72500

68700

988,0

927,5

Sierpień 08

55250

51500

752,9

695,3

Pszenica paszowa 

Marzec 08

66800

65800

910,3

888,3

Maj 08

67000

65000

913,0

877,5

Sierpień 08

51000

47500

695,0

641,3

Jęczmień paszowy

Marzec 08

55400

55000

754,9

742,5

Maj 08

56200

56000

765,8

756,0

Sierpień 08

48000

47000

654,1

634,5

Na giełdach światowych w notowaniach pszenicy konsumpcyjnej w transakcjach terminowych na marzec, maj oraz sierpień obserwowano w każdym przypadku wzrost cen. Na giełdzie w Paryżu ceny pszenicy konsumpcyjnej wzrosły o około 5 proc., w Londynie o około 3,5 proc.

2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE
    za okres 11 - 17 luty 2008

    (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej)

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Pszenica konsumpcyjna

Pszenica paszowa

Jęczmień paszowy

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Kraj

[PLN/t]

[EUR/t]

Belgia

935

261

Belgia

842

235

Belgia

799

223

Bułgaria

888

248

Bułgaria

870

243

Bułgaria

842

235

Czechy

858

239

Czechy

788

220

Czechy

789

220

Dania

985

275

Dania

860

240

Dania

817

228

Niemcy

943

263

Niemcy

891

249

Niemcy

840

234

Grecja

851

238

Francja

815

228

Grecja

818

228

Hiszpania

892

249

Irlandia

853

238

Hiszpania

793

221

Francja

966

270

Litwa

741

207

Francja

743

207

Litwa

822

229

Węgry

865

241

Irlandia

833

233

Węgry

865

241

Polska

880

246

Cypr

864

241

Polska

893

249

Portugalia

985

275

Litwa

680

190

Portugalia

1073

300

Rumunia

732

204

Węgry

742

207

Rumunia

921

257

Słowacja

799

223

Austria

844

236

Słowenia

966

270

UK

849

237

Polska

809

226

Słowacja

832

232

UE

841

235

Portugalia

968

270

Finlandia

813

227

Rumunia

721

201

Szwecja

938

262

Słowacja

692

193

UK

950

265

Finlandia

708

198

UE

911

254

Szwecja

829

231

UE

796

222

3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa
    dokonujące zakupu zbóż za okres 18 - 24 lutego 2008

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

TOWAR

Rodzaj ZIARNA

POLSKA

MAKROREGION

Centralno-Wschodni

Południowy

Północno-Zachodni

Cena [zł/t]

Cena [zł/t]

Cena [zł/t]

Cena [zł/t]

2008-02-24

2008-02-17

2008-02-24

2008-02-17

2008-02-24

2008-02-17

2008-02-24

2008-02-17

Pszenica

konsumpcyjne

897

893

886

891

907

902

893

882

paszowe

879

880

873

863

892

900

879

883

Żyto

konsumpcyjne

745

748

734

750

770

751

752

745

paszowe

753

722

nld

731

--

--

748

715

Jęczmień

konsumpcyjne

nld

754

--

713

--

818

nld

725

paszowe

822

809

824

808

nld

nld

798

811

browarniane

889

883

nld

nld

nld

800

908

900

Kukurydza

paszowe

826

827

827

831

818

818

827

823

Owies

konsumpcyjne

nld

nld

nld

--

--

--

--

nld

paszowe

601

611

598

580

--

--

604

613

Pszenżyto

paszowe

821

809

814

795

--

--

825

819

 

nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji

Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela)

 

Nazwa makroregionu

Województwa wchodzące w skład makroregionu

centralno-wschodni

lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

południowy

dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

północno-zachodni

kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie.

4. Aktualności ze Świata
(na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)

UE: HUŚTAWKA CENOWA, MALEJĄCA PODAŻ NAKRĘCA CENY ZBÓŻ
Malejąca podaż eksportowa - u kolejnych dostawców zapasy przeznaczone na sprzedaż za granicę się wyczerpują lub wprowadzają oni restrykcje w wywozie - podnosi ceny zbóż. Jednak zwyżki giełdowych notowań bywają równie szybkie jak ich spadki, co prowadzi do coraz większych kłopotów giełdowych graczy. W USA firma MF Global zanotowała straty przekraczające 140 mln USD w wyniku przekroczenia limitu zaangażowania przez jednego tylko z brokerów właśnie na rynku zbóż. Jednak w sytuacji gwałtownych i różnokierunkowych zmian cen "wejście" i "wyjście" z giełdowego rynku bywa czasem niezwykle trudne. Miniony tydzień przyniósł na unijnym rynku zbóż przewagę zwyżki notowań przy rosnących nadziejach handlowców, że to właśnie Europa jest obecnie jedynym źródłem dostaw dla importerów. Do tej pory jednak obecny sezon nie należy w eksporcie zbóż z UE do specjalnie udanych. Do 26 lutego wywóz ziarna sięgnął 11,5 mln ton wobec importu na poziomie 19,1 mln ton. W ubiegłym sezonie w tym samym czasie odpowiednie liczby wynosiły 12,9 mln oraz 8,9 mln ton. Eksporterzy czekają przede wszystkim na decyzję Egiptu, który aby kupić zboże na rynku unijnym (Francja) będzie musiał obniżyć nieco swoje wymagania dotyczące jego parametrów jakościowych. W czwartek 28 lutego na giełdzie w Paryżu notowania kontraktu marcowego na pszenicę wyniosły 285 euro/tonę (269 euro tydzień wcześniej).
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska, Reuters,

PRZEGLĄD WPR - UNIJNI MINISTROWIE PODZIELENI
Dyskusje ministrów rolnictwa nad propozycjami KE w ramach przeglądu - oceny - Wspólnej Polityki Rolnej (Health Check) wskazują nadal na znaczne rozbieżności. Największy sprzeciw budzi zamiar Komisji dotyczący wprowadzenia górnego limitu płatności bezpośrednich dla gospodarstw wielkoobszarowych. Na ostatnim posiedzeniu Rady Rolnej UE w opozycji do tej propozycji było sześć krajów członkowskich: Niemcy, Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria, Węgry i Republika Czech. Wszystkie te delegacje były zdania, że konsekwencją takiej zmiany będzie sztuczne dzielenie gospodarstw. Niektóre kraje (m.in. Grecja i Cypr) opowiadają się również przeciw podniesieniu dolnego limitu wypłat. Wielu ministrom nie podobała się koncepcja stopniowego zwiększenia stopnia obligatoryjnej modulacji - z obecnych 5% do 13% do 2013 r. Oznacza to przesunięcie większych środków z I filara WPR na II filar (rozwój obszarów wiejskich). Jak skalkulował przedstawiciel Niemiec, dla niemieckiego rolnictwa oznaczałoby to cięcia płatności bezpośrednich w wysokości 351 mln euro.
Zdania ministrów są także podzielone w kwestii całkowitego odejścia od płatności częściowo związanych z produkcją (partial coupling). Delegacje Wielkiej Brytanii i Szwecji stoją na stanowisku, iż należy dążyć do jak najszybszego całkowitego oddzielenia płatności od produkcji (full decoupling). Z kolei Finlandia i Austria opowiadają się za pozostawieniem płatności częściowo związanych z produkcją dla krów mamek, a Hiszpania, Włochy i Bułgaria są za kontynuacją częściowego oddzielenia dopłat bezpośrednich od produkcji w sektorze tytoniowym.

Większa zgodność wśród ministrów występuje w przypadku strategii dotyczącej "miękkiego lądowania" dla zakończenia systemu kwot mlecznych w 2015 r. Delegaci w większości opowiadali się za uproszczeniem WPR. Ministrowie z Niemiec, Cypru, Francji i Polski nalegali zwłaszcza na zmiany w zasadzie współzależności.
Propozycje legislacyjne Komisji, w ramach przeglądu WPR, powinny ukazać się w dniu 20 maja br.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

RUNDA Z DOHA: DYSKUSJE NAD OSTATNIM DOKUMENTEM FALCONERA
Rozpoczęły się dyskusje nad dokumentem Crawforda Falconera, z dnia 8 lutego br. Po pierwszym tygodniu dyskusji nad najnowszym "draftem" odnotowano niewielkie postępy. Pod koniec ubiegłego tygodnia Falconer zasugerował pewne zmiany w propozycji dotyczącej redukcji taryf. Novum miałoby polegać na zastąpieniu przedziału redukcji ceł (minimum i maksimum) przez wartość średnią. Tak więc dla grupy o najwyższych cłach byłoby to 69,5% zamiast wcześniejszego przedziału redukcji taryf od 66% do 73%, dla drugiej z kolei grupy (62% -65%) redukcja wynosiłaby odpowiednio 63,5%, dla trzeciej (55%-60%) - 50%, a dla grupy najniższych ceł (48%-52%) - 50%.
Jak podkreślił Falconer, podejście to nie zostało jeszcze zaaprobowane, a jeśli nawet to nastąpi, to otrzymane średnie wartości (zamiast przedziału) nadal będą przedmiotem negocjacji.

Nie było również postępu w kwestii tzw. produktów wrażliwych. W tym przypadku występują techniczne problemy związane z brakiem dokładnych danych dotyczących konsumpcji specyficznych grup produktów (np. typów serów). Dane te są o tyle istotne, iż miałyby służyć do wyliczenia kwot taryfowych, będących kompensatą za redukcję ceł.

W przypadku grupy tzw. produktów specjalnych dla krajów rozwijających się, dyskusja koncentrowała się wokół tego, czy niektóre produkty powinny zostać zupełnie zwolnione z cięć taryfowych.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

PARLAMENT WYPOWIEDZIAŁ SIĘ W KWESTII PLANOWANYCH ZMIAN W RAMACH OCENY WPR
Członkowie Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje opinie co do planów Komisji przedstawionych im do konsultacji. Największe zastrzeżenia parlamentarzyści zgłosili co do dwóch punktów - redukcji płatności bezpośrednich dla gospodarstw wielkoobszarowych oraz zwiększenia stopnia obligatoryjnej modulacji.
Według propozycji Komisji, płatności bezpośrednie w wysokości od 100 do 200 tys. euro miałyby podlegać 10% obniżce, wsparcie w przedziale od 200 tys. do 300 tys. euro - 25% redukcji, a płatności powyżej 300 tys. euro - aż 45%. Komisja proponuje także stopniowe zwiększanie stopnia obligatoryjnej modulacji - z obecnych 5% do 13% w 2013 r.
Członkowie Parlamentu Europejskiego zaproponowali alternatywne rozwiązanie, łączące ze sobą elementy obu tych kontrowersyjnych propozycji. Koncepcja tzw. "progresywnej modulacji" zakłada znacznie mniejsze cięcia płatności, ale obejmujące większą cześć rolników. Wsparcie zawierające się w przedziale od 10 tys. euro do 100 tys. euro podlegałoby tylko 1% obniżce, 2% redukcja przewidziana została dla gospodarstw otrzymujących od 100 tys. euro do 200 tys. euro rocznie, 3% - dla tych z przedziału od 200 tys. do 300 tys. euro, a 4% - dla płatności przekraczających 300 tys. euro. Wygenerowane w ten sposób środki zostawałyby przetransferowane na II filar WPR (rozwój obszarów wiejskich), ale w danym kraju członkowskim (obecnie do 20% środków z obowiązkowej modulacji może być realokowane do innego kraju członkowskiego).
Parlamentarzyści poparli plany Komisji zmierzające do większego oddzielenia płatności bezpośrednich od produkcji, permanentnego odejścia od obligatoryjnego odłogowania oraz zniesienia dopłat do produkcji roślin na cele energetyczne (w wysokości 45 euro do ha).
Wnioskowali również za rozszerzeniem tzw. artykułu 69 - w ramach którego kraj członkowski może przesunąć do 10% swoich środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie na wsparcie specyficznych form produkcji. Według Komitetu Rolnego PE, obecne 10% powinno zostać podniesione do 12%, a wsparcie  trafiać w pierwszej kolejności do gospodarstw zajmujących się hodowlą w obszarach górzystych, do rejonów dotkniętych niedoborami wody, i innych obszarów o niekorzystnych warunkach.
FAMMU/FAPA na podst. Agra Net

UE - NIEWIELKI PRZYROST PRODUKCJI BIODIESLA
Przyrost produkcji biodiesla w 2007 był tylko na poziomie 10% za przyczyną rosnącej konkurencji ze strony importu dotowanego tego produktu z USA. Przyrost produkcji był zatem najniższy od 10 lat, a w 2006 roku osiągnął 4,89 mln ton. European Biodiesel Board mocno krytykowała dumpingowy import z USA, który wielu mniejszych producentów doprowadza na skraj bankructwa. Wg EBB wydajność europejskiego przemysłu biodiesla spadła w 2007 roku do 50%.
(w mln t)        2004      2005      2006        2007
UE                   1,93     3,18     4,89         5,38
Niemcy           1,04     1,67     2,66
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: EBB

HOLANDIA - REGRES ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W 2007 ROKU
W Holandii obszar przeznaczony pod rolnictwo ekologiczne w 2007 roku zmniejszył się o 3,3% czyli 1344 ha (wg. Centralnego Biura Statystycznego). Był to pierwszy rok od 1996 roku w którym nastąpił regres rolnictwa zgodnego z naturą. W zeszłym roku liczba farm tego rodzaju spadła 66 tj. o 5,5%. Związek Farmerów - LTO spodziewał się spadku, ale nie tak znacznego. Za przyczynę upatruje się mniejszą zachętę do przechodzenia na nowoczesne - ekologiczne formy gospodarowania wywołaną wyższą ceną surowców i produktów rolnych na rynku konwencjonalnym. Związek Farmerów Ekologicznych "Biologica" nie był w stanie wyjaśnić zjawiska spadku obszaru upraw ekologicznych. W 2007 roku w Holandii na 39,656 tys. ha gospodarowano ekologicznie wobec 41 tys. ha w 2006 roku, a ten typ produkcji rolnej zajmował 2,1% gruntów ornych w krainie tulipana.
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts

REKORDOWY WZROST ZBIORÓW ZBÓŻ NA ŚWIECIE?
Według Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC - International Grain Council), światowa produkcja pszenicy miękkiej w nadchodzącym sezonie może osiągnąć nawet 646 mln ton (642 mln ton w poprzedniej prognozie) wobec 603,6 mln ton w bieżącym sezonie. IGC podniosło także przewidywany poziom zapasów końcowych w krajach zaliczanych do piątki kluczowych eksporterów - o 2 mln ton do 27 mln ton - biorąc pod uwagę wyjątkowo dobre prognozy dla Australii oraz wolniejszy od wcześniejszych przewidywań eksport z UE.
Wszystko wskazuje na to, że przyszły sezon przyniesie raczej spadek produkcji kukurydzy. Świadczą o tym pierwsze oszacowania zasiewów tego gatunku - o ok. 3% mniejsze niż w sezon wcześniej.
Według Kanadyjskiej Rady ds. Rynku Pszenicy (Canadian Wheat Board), w sezonie 2008/09 światowa produkcja pszenicy miękkiej osiągnie 638,6 mln ton, tj. o 36,9 mln ton więcej w stosunku do poprzedniego sezonu. Wzrost produkcji spodziewany jest we wszystkich najważniejszych rejonach produkcji pszenicy, w tym w Kandzie, Stanach Zjednoczonych, UE, Argentynie, Australii, Rosji, Ukrainie i w Kazachstanie. W samej tylko Unii Europejskiej areał upraw pszenicy oceniany jest na 1,7 mln ha. Łącznie w trzech krajach postradzieckich (Rosji, Ukrainie i Kazachstanie) powierzchnia upraw szacowana jest na 1,96 mln ha.
Światowy eksport pszenicy w sezonie handlowym 2008/09 przewidywany jest na 108,1 mln ton wobec 102,7 mln ton sezon wcześniej. Eksport z Kanady prognozowany jest na 19,5 mln ton (15,2 mln ton w kończącym się sezonie), z UE - na 11,0 mln ton (9,4 mln ton w sezonie 2007/08), łącznie z Rosji, Ukrainy i Kazachstanu - na 29,8 mln ton (wobec 21,9 mln ton sezon wcześniej), a z Australii - na 9,8 mln ton (7,1 mln ton w bieżącym sezonie). Prognozowany jest natomiast spadek eksportu pszenicy ze Stanów Zjednoczonych i z Argentyny.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

UKRAINA: SPODZIEWANY ZNACZNY WZROST EKSPORTU ZIARNA W SEZONIE 2008/09
W sezonie 2008/09 Ukraina najprawdopodobniej znacznie zwiększy eksport zbóż. Według wiodącej firmy doradczej UkrAgroConsult, w sezonie handlowym 2008/09 wywóz ziarna z Ukrainy może osiągnąć 12,6 mln ton wobec 3,7 mln ton w bieżącym. Eksport pszenicy w przyszłym sezonie przewidywany jest na 6,6 mln ton w porównaniu do 1,4 mln ton w kończącym się sezonie, a jęczmienia na 3,5 mln ton (1,25 mln ton sezon wcześniej). Podwoi się wywóz kukurydzy - do 2,2 mln ton.
UkrAgroconsult oceniło tegoroczne zbiory ziarna zbóż na Ukrainie na 38 mln ton wobec 28 mln ton w ubiegłym roku. Zarówno prognoza, jak i oszacowanie zeszłorocznych zbiorów są jednak niższe od oficjalnych (odpowiednio ok. 40 mln ton i 29,29 mln ton).
Wyższe zbiory w bieżącym roku będą możliwe dzięki zwiększeniu areału upraw  - z 15,467 mn ha do 15,568 mln ha, a także przewidywanemu lepszemu plonowaniu. Kondycja przeważającej większości (91%) ozimych upraw zbożowych oceniana jest jako dobra, bądŹ zadowalająca.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

ROSJA PLANUJE PRZEDŁUŻYĆ OBOWIĄZYWANIE PODWYŻSZONYCH CEŁ W EKSPORCIE ZBÓŻ
Według rosyjskiego ministra rolnictwa, Rosja najprawdopodobniej przedłuży okres obowiązywania wysokich ceł wywozowych dla pszenicy miękkiej i jęczmienia aż do 1 lipca br.
Wcześniej zakładano utrzymanie ceł do końca kwietnia br. Cła wywozowe zostały wprowadzone z dniem 12 listopada ubiegłego roku, w wysokości 30 euro/tonę dla jęczmienia i 10 euro/tonę - dla pszenicy. Jednak od 29 stycznia br. w przypadku pszenicy zostały one podniesione do aż 40 euro/tonę. Tak wysokie stawki wywozowe dla pszenicy i jęczmienia spowodowały w praktyce zatrzymanie eksportu obu tych gatunków ziarna. Od początku sezonu handlowego do momentu wprowadzenia podwyższonych ceł w wywozie pszenicy Rosja wyeksportowała jej ponad 11 mln ton. Stanowiło to gros rosyjskiej sprzedaży ziarna ocenianej na 12,5 - 12,6 mln ton.
Zastosowanie ceł w eksporcie oraz odsprzedaż ziarna z zapasów interwencyjnych są instrumentami mającymi na celu powstrzymanie zwyżki cen zbóż na rosyjskim rynku zbożowym.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

UKRAINA MOŻE ZWIEKSZYĆ KWOTY W EKSPORCIE ZBÓŻ O 1,7 MLN TON
Według wstępnej wersji rezolucji rady ministrów, kwoty w eksporcie zbóż z Ukrainy mogą zwiększyć się o 1,7 mln ton, tj. dla jęczmienia - z 400 tys. ton do 900 tys. ton, a dla kukurydzy - z 600 tys. ton do 1,8 mln ton. Przewiduje się również symboliczne podniesienie kwoty dla pszenicy - z obecnych 200 tys. ton do 203 tys. ton. Kontyngent dla żyta pozostanie bez zmian, tj. w wysokości 3 tys. ton.
Projekt rezolucji przewiduje również przedłużenie okresu obowiązywania kontyngentów wywozowych - z końca marca br. do 30 czerwca br.
Ukraina zastosowała restrykcje w eksporcie zbóż w bieżącym sezonie handlowym w obawie o perturbacje na wewnętrznym rynku zbożowym w sytuacji rekordowych cen ziarna na świecie i wzmożonego zapotrzebowania. W pierwszym półroczu sezonu handlowego pozwolono na eksport symbolicznych ilości ziarna, a kwotę w wysokości 1,2 mln ton (w tym 600 tys. ton kukurydzy, 400 tys. ton jęczmienia, 200 tys. ton pszenicy paszowej i 3 tys. ton żyta) przesunięto z listopada ubiegłego roku na styczeń br. Długotrwałe procedury umożliwiły eksport ziarna w ramach tej kwoty dopiero w drugiej połowie lutego br.
Zwiększenie kwoty było postulowane przez ukraińskich producentów i eksporterów, a według analityków Ukraina mogłaby bez uszczerbku dla krajowego rynku wyeksportować nawet kilka milionów ton ziarna. Ocenia się, że kraj ma potencjał eksportowy w wysokości 4 - 5 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

KAZACHSTAN: MOŻLIWE CŁA W EKSPORCIE ZBÓŻ
Niewykluczone, iż Kazachstan wprowadzi cła w eksporcie ziarna zbóż z dniem 1 marca br., w celu zapobieżenia niedoborom zbóż na rynku krajowym.
W sezonie 2007/08 Kazachstan odnotował rekordowe zbiory zbóż w wysokości 20,1 mln ton, tj. o 22% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Ubiegłoroczne zbiory pszenicy wyniosły aż 16 mln ton wobec 13,5 mln ton w 2006 r. jednak wzmożone zapotrzebowanie na ziarno ze strony rynków zagranicznych spowodowały zwiększony eksport. Od początku sezonu handlowego wyeksportowano 7 mln ton ziarna z planowanych 10 mln ton.
FAMMU/FAPA na podst. Reuters

USA - ZUŻYCIE PALIW ODNAWIALNYCH ROŚNIE
Ilość biokomponentów, jakie Amerykanie zużywają w swoich pojazdach osobowych i ciężarowych nieustannie rośnie zgodnie z regulacjami dotyczącymi standardu paliwa odnawialnego (RFS, Renewable Fuel Standard). W bieżącym 2008 roku RFS zostanie zwiększony do poziomu 7,76%, co oznacza prawie dwukrotny wzrost wobec obecnego standardu przewidującego 4,66% biopaliw w ogólnej ilości paliw użytych w transporcie. Nowy podwyższony pułap jest odpowiedzią na Ustawę o Niezależności Energetycznej i Bezpieczeństwie Energetycznym, która została podpisana przez prezydenta Busha w grudniu 2007 roku. Ustawa ta przewiduje, że do obrotu powinno zostać wprowadzonych rocznie co najmniej 9 mld galonów paliwa odnawialnego, a to oznacza właśnie minimalny udział na poziomie 7,76% w zużyciu wszystkich paliw transportowych. Ustawa o Bezpieczeństwie Energetycznym idzie jeszcze dalej i zakłada, że w roku 2022  minimalna ilość paliw odnawialnych podlegających zużyciu powinna wynosić 36 mld galonów rocznie.
źródło: FAMMU/FAPA na podst.: BD

5. Prasa krajowa

 

Czekanie na lepsze ceny

Pszenica konsumpcyjna wciąż kosztuje od 850 złotych do 950 zł za tonę. Mimo to wielu gospodarzy wciąż nie może zdecydować się na sprzedaż ziarna, bo liczą, że dostaną więcej. Ubiegły rok był bardzo dobry dla producentów zbóż, dlatego wielu przestawiło się na pszenicę kosztem uprawy rzepaku czy buraków. Niektórzy nawet zlikwidowali hodowle. Ceny są wysokie i nie zanosi się na to, że będą spadać, dlatego wielu rolników wciąż przechowuje ziarno.

Władysław Podłowski, Kombinat Rolny Kietrz – „Po to wybudowaliśmy te elewatory, aby wszystkie produkty rolne, jakie wyprodukujemy, z wyjątkiem buraków cukrowych, trzymać jak najdłużej się da, bo generalnie, z wyjątkiem poprzedniego roku, zawsze im dłużej się trzyma, tym więcej się za te produkty dostaje.”

Niektórzy rolnicy zdecydowali się sprzedać część ziarna, ponieważ potrzebują pieniędzy na zakup materiałów siewnych i nawozów. Dlatego zboża brakuje i firmy skupowe wciąż poszukują ziarna. Piotr Groechl, rolnik ze wsi Zimnice Małe – „Zboża mają tendencję lekko wzrostową i wielu chętnych dzwoni i dopytuje się o kukurydzę, pszenicę, głównie o zboża paszowe pytają.”

Opolscy rolnicy przy średniej plonu ponad 5 ton z hektara, zebrali 650 tysięcy ton zboża konsumpcyjnego - o 25 procent więcej niż w ubiegłym roku. Firmy skupowe liczą, że rolnicy obsieją większe areały zbożem i po tegorocznych żniwach uzupełnią zapasy.

Adam Tański, prezes spółki Komara – „Trzeba pamiętać, że część użytków rolnych przeznaczonych pod buraki cukrowe zwolni się, a więc pojawią się nowe powierzchnie, poza tym mamy rezerwę w poziomie uzyskiwanych plonów i tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia i efekt w postaci zwiększenia plonów z hektara, wysoki efekt, jest możliwy do osiągnięcia. To, że areał upraw zbóż będzie większy najlepiej widać w punktach sprzedaży nasion, gdzie brakuje materiału siewnego, zwłaszcza pszenicy ale też jęczmienia i rzepaku.

Data zamieszczenia: 2008-02-28

Źródło: Agrobiznes

Drogie pasze

Wysokie ceny pasz odbiły się znacząco na rolniczych dochodach. Tymczasem może być jeszcze gorzej. Wszystko przez zakaz importu genetycznie zmodyfikowanej soi, który zacznie obowiązywać w połowie roku. Od chwili, gdy cena pszenicy ustabilizowała się, ceny pasz przestały piąć się w górę.

Marek Bil – wytwórnia pasz z Wielkopolski: tak jak w każdej branży, taki i tutaj w branży paszowej odczuliśmy wzrost kosztów surowca, no i automatycznie ceny pasz też poszły do góry. Można to było zaobserwować w stosunku 30 – 40 proc. do roku poprzedniego.

Przed tygodniem Rada Ministrów podtrzymała stanowisko poprzedniego rządu w sprawie stosowania GMO. To oznacza, że od połowy roku nie będzie można importować genetycznie zmodyfikowanych pasz. To może doprowadzić do bankructwa wielu hodowców trzody chlewnej oraz drobiu.

Piotr Groechl – rolnik ze wsi Zimnice Małe: będą się musieli ugiąć, bo odbiłoby się raptownie na kosztach żywności, a zresztą, to nawet będą kupować od sąsiadów. Tu mamy blisko do Czech, tam można. To będą zwozić.

Piotr Kobienia – rolnik ze wsi Krzanowice: to jest kolejny dobry pomysł na uszczuplenie produkcji, bo jeżeli był zakaz stosowania mączek, teraz jest zakaz stosowania śruty sojowej... Wiadomo, że coś można zastąpić śrutą rzepakową ale to nie jest substytut, że zastąpi wszystko.

Na świecie produkuje się tylko 5 proc. soi niemodyfikowanej genetycznie, dlatego naturalna soja jest trudno dostępna i bardzo droga.
Agrobiznes, TVP1
27 lutego 2008

Drożeją zboża

W połowie lutego ceny skupu zbóż ponownie wzrosły, jedynie pszenica konsumpcyjna była nieco (0,2 proc.) tańsza w porównaniu z poprzednim tygodniem – wynika z danych ministerstwa rolnictwa.

Według danych MR w dniach 11-17 lutego za pszenicę płacono przeciętnie 893 zł/t. Była to cena o 2,3 proc. wyższa niż przed miesiącem i o prawie 37 proc. wyższa niż przed rokiem.

Cena skupu żyta konsumpcyjnego w analizowanym tygodniu wzrosła do 748 zł/t, tj. o 0,6 proc. Jednocześnie ziarno to było o 6 proc. droższe niż przed miesiącem i o 20 proc. droższe niż w porównywalnym tygodniu ubiegłego roku.

W tym czasie podrożał również jęczmień paszowy. Cena skupu tego ziarna osiągnęła poziom 809 zł/t, tj. o 2 proc. wyższy niż w poprzednim tygodniu, o 3 proc. wyższy niż przed miesiącem i o 43 proc. wyższy niż rok wcześniej.

"Sytuacja na krajowych giełdach towarowych od miesiąca nie ulega większym zmianom. Nadal podaż zbóż przewyższa popyt, ale ceny utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie. Przetwórcy oczekują jednak spadku cen, a nie chcąc ponieść strat, dokonują zakupu ziarna w niewielkich partiach" – napisali eksperci w analizie rynku.

W połowie lutego tego roku, przy utrzymującym się spadku cen skupu trzody chlewnej, ceny skupu pozostałych gatunków żywca wzrosły. Według danych ministerstwa rolnictwa w dniach 11-17 lutego średnia cena skupu żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 3,21 zł/kg, tj. o 1,8 proc. niższym niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do cen sprzed miesiąca i roku była ona niższa odpowiednio o 8 proc. i o 3 proc.

Żywiec wołowy skupowano po 4,19 zł/kg, tj. o 0,9 proc. drożej niż przed tygodniem. Jednocześnie bydło rzeźne było o 1 proc. tańsze niż przed miesiącem i o 2 proc. tańsze niż rok wcześniej.

W analizowanym okresie za kurczęta typu brojler płacono 3,10 zł/kg, tj. o 1,5 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu, o 4 proc. więcej niż przed miesiącem i o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

W ciągu tygodnia przeciętna cena skupu indyków wzrosła do 4,13 zł/kg, tj. o 3 gr/kg. Jednocześnie była ona o 1 proc. niższa niż przed miesiącem i o 2 proc. niższa niż przed rokiem.

Na początku lutego 2007 r. przerwana została, utrzymująca się od września ubiegłego roku, spadkowa tendencja cen zbytu odtłuszczonego mleka w proszku. W połowie miesiąca za produkt ten średnio w kraju wytwórcy uzyskiwali 8,82 zł/kg, tj. o 0,4 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca cena była o 0,4 proc. niższa, ale o blisko 3 proc. wyższa niż przed rokiem.
PAP
26 lutego 2008

Koniec taniego zboża

Czasy taniego zboża już się skończyły – przekonują amerykańscy specjaliści. Odbudowanie mocno nadszarpniętych zapasów nie pozwoli na przeceny. Nawet w żniwa raczej trudno będzie spodziewać się spadków. Po styczniowych wzrostach teraz przyszedł czas stabilizacji, to głównie za sprawą ferii i urlopów. Co roku w tym okresie, handel coraz wyraźniej zamiera.

Najbliższe dni pokażą w jakim kierunku pójdzie rynek. Na razie poszukiwana jest pszenica konsumpcyjna. Klienci gotowi są płacić maksymalnie 900 złotych za tonę. I po tyle można właśnie kupić to ziarno w magazynie sprzedającego. Ostatnie dni przyniosły obniżki jedynie kukurydzy. Ziarno staniało około 20 złotych. Teraz tona kosztuje średnio 800 złotych. Przeceny to zasługa importu kukurydzy węgierskiej.

– Na rynku pojawia się coraz więcej ofert. Ceny pszenicy paszowej dorównują już prawie konsumpcyjnej. Dobrze sprzedaje się jęczmień – komentuje Zbigniew Solecki z Giełdy ROL-PETROL w Łodzi.
Agrobiznes, TVP1
26 lutego 2008

Źródło: Krajowa FederacjaProducentów Zbóż

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.105.205
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!