1.     Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

6 marca

2008

28 lutego

2008

6 marca

2008

28 lutego

2008

MATIF -

Paryż 

Pszenica konsumpcyjna

Marzec 08

290,0

284,5

1026,6

1002,0