1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

 

Giełda

 

Wyszczególnienie

 

Termin dostaw

Cena w Euro/t

Cena w zł/t

 

17 lipca

2008

24 lipca

2008

17 lipca

 2008

24lipca

2008

MATIF -Paryż

Pszenica konsumpcyjna

Sierpień 08

194,0

185,0

608,6

599,4

Listopad 08

197,5

186,8

610,2

605,1