Czy można dziwić się wielkiemu zainteresowaniu rolników, skoro pełnego naboru na to działanie PROW nie było już od kilku lat?

Również w PROW 2007-2013 największym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie udzielane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". "Skorzystało z niego ok. 54 tys. rolników, którzy uzyskali pomoc na inwestycje w wysokości ponad 9,3 mld zł. Te pieniądze pozwoliły im unowocześnić gospodarstwa, kupić ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudować i/lub zmodernizować ponad 3,2 mln m2 budynków gospodarczych" - informuje ARiMR. I wystarczy otworzyć pierwszą z brzegu listę wojewódzką w ostatnim naborze z 2013 roku, żeby zobaczyć, że wsparcie dostało wtedy ponad 1200 rolników. Czy teraz będzie więcej wniosków do rozpatrzenia? Niewiele. W całym ostatnim naborze złożono łącznie 30 531 wniosków, z czego na obszar D ("maszyny") przypadło 29 748. Jest 16 oddziałów regionalnych ARiMR, co oznacza, że w każdym z nich trzeba rozpatrzyć ok. 1908 wniosków, co daje średnio miesięcznie (w podziale na 8 miesięcy) 238 wniosków. Dużo? MRiRW uznało, że wprost nie do wykonania - i zaproponowało wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków z obecnie obowiązujących 8 do 10 miesięcy. Czy jednak na pewno chodzi tu tylko o przewidywaną trudność z rozpatrywaniem wniosków, nawet jeśli uwzględnić wprowadzoną właśnie możliwość dwukrotnego poprawiania wniosku?

Jest większy problem: listy określające kolejność przysługiwania pomocy, opublikowane przez ARiMR 90 dni od zakończenia naboru, są białe - co oznacza, że nie wskazano, kto otrzyma pomoc. Bo nie wiadomo, ile pieniędzy można - a i trzeba, bo terminy wykorzystania unijnych środków naglą - skierować do rolników. No i kiedy najlepiej to zrobić. Bo widać, że "już" to wcale nie jest opcja najlepsza i jedyna.

CHODZI O LIMITY?

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych przeznaczono 2,5 mld euro z 13,5 mld euro dostępnych na cały PROW. To 37 proc. ogólnej puli środków.

Już w maju było wiadomo, że zgłoszone zapotrzebowanie rolników dwukrotnie przekracza środki wskazane jako limity do wykorzystania w zakończonym 29 kwietnia naborze. "Czy można spodziewać się przesunięć środków przewidzianych na sfinansowanie ostatnich naborów na poszczególne obszary »Modernizacji«"? - zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa. Odpowiedź była spokojna: "Do czasu zakończenia weryfikacji złożonych wniosków Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie może przesądzać o potrzebie dokonania takich zmian".