W podobnym stopniu spadły ceny skupu młodego bydła i wyniosły w kwietniu 6,27 zł/kg w wadze żywej., wobec 6,36 zł/kg w marcu i 6,40 zł/kg. w lutym br. Spadkowi średniej ceny skupu bydła towarzyszył 0,5 proc. wzrost cen skupu trzody chlewnej i 3,8 proc. spadek cen skupu drobiu. Cena skupu jednego kilograma żywca wołowego w kwietniu 2015 r. stanowiła równowartość 1,38 kg żywca wieprzowego i 1,59 kg żywca drobiowego.

 Utrzymuje się konkurencyjność cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym. W trzecim tygodniu maja średnia cena rynkowa tuszy młodego bydła w Polsce zmalała o 0,9 proc. do 317,81 euro/100 kg, zaś w UE o 2,3 proc. do 379,19 euro/100 kg. Ceny polskie były niższe o prawie 16 proc. niż średnio w UE. W kwietniu 2015 roku spadły ceny zbytu mięsa wołowego z kością rostbef (o 0,4 proc.), szpondra (o 0,2 proc.), natomiast wołowiny bez kości z udźca były podobne jak przed miesiącem. Jednocześnie zmalały ceny detaliczne szpondra (o 0,9 proc.), ale wzrosły ceny detaliczne mięsa wołowego z kością rostbef (o 0,2 proc.) i wołowiny bez kości z udźca (o 0,7 proc.). Stosunkowo wysokie ceny detaliczne wołowiny w relacji do cen detalicznych drobiu czy wieprzowiny nie sprzyjają jej konsumpcji.  

Od kilku lat utrzymuje się dynamika wzrostowa skupu bydła. W okresie od stycznia 2015 do kwietnia 2015 r. skup bydła wynosił 131,5 tys. ton i był większy o 28 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i o 55 proc. wyższy niż w 2012 r. W tym okresie w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego zatrudniających 50 i więcej pracowników wytworzono 63,4 tys. ton mięsa wołowego w wadze bitej ciepłej, tj. o 5 proc. więcej niż przed rokiem i o 13 proc. więcej niż w 2012 r.

Eksport żywca wołowego, mięsa oraz przetworów wołowych w okresie od stycznia do marca do 2015 r. był większy o ok. 13 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zadecydowało o tym przede wszystkim zwiększenie eksportu mięsa wołowego świeżego i schłodzonego o 18 proc. (do 63,2 tys. ton) i mięsa mrożonego o 14 proc. (do 17,2 tys. ton). Natomiast eksport bydła spadł w tym czasie o 28 proc. (do 3,7 tys. ton), mięsa wędzonego i solonego o 19 proc. (do 0,1 tys. ton) a przetworów wołowych o 2 proc. (do 4,7 tys. ton). Liczba wywiezionych sztuk bydła zmniejszyła się o 47 proc., na co wpłynęło przede wszystkim zmniejszenie o 62 proc. liczby wyeksportowanych cieląt (o wadze do 80 kg). Spadek eksportu bydła rzeźnego spowodowany jest rosnącym zainteresowaniem tuczem, a później ubojem z przeznaczeniem na eksport w postaci mięsa wołowego, za które uzyskuje się wyższe ceny. Największymi odbiorcami polskiego bydła były Hiszpania (5,2 tys. sztuk), Holandia (4,5 tys. sztuk), Bośnia i Hercegowina (4,2 tys. szt.), Włochy  (3,1 tys. sztuk), a mięsa mrożonego i chłodzonego Włochy  (21,2 tys. ton), Niemcy (12,0 tys. ton), Holandia (9,5 tys. ton), Hiszpania (5,6 tys. ton) i Francja (5,1 tys. ton). Dominującą pozycję w polskim eksporcie, podobnie jak przed rokiem, miało mięso wołowe świeże, schłodzone i mrożone, którego udział w strukturze ilościowej wywozu wynosił około 90 proc.