Powyższe przyczyniło się do spadku rentowności branży mleczarskiej. Według danych Pont-Info, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem przetworów mleczarskich i zatrudniających co najmniej 10 pracowników, w 2014 roku przeciętna stopa zysku netto wyniosła 1,08 proc. Było to znacznie mniej niż w tym samym okresie przed rokiem (2,12 proc.) i mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat. Istotnie niższe wskaźniki branża odnotowała jedynie w 2008 roku (0,42 proc.), gdy gwałtownie zaczęły spadać ceny przetworów mleczarskich. Ponadto, jest to znacznie niższy odczyt niż w branży spożywczej ogółem, która w ubiegłym roku osiągnęła przeciętną stopę zysku netto na poziomie 3,70 proc. wobec 3,75 proc. przed rokiem.

Przychody sektora mleczarskiego wyniosły 30,5 mld zł, tj. wzrosły o 0,7 proc. w relacji rocznej. Był to przede wszystkim efekt większej ilości przetworzonego mleka - w tym czasie mleczarnie skupiły o 7,1 proc. więcej surowca niż rok wcześniej. Ponadto w I połowie roku korzystnie na wyniki branży wpływał eksport. W II półroczu widoczne były już jednak problemy ze zbytem wyprodukowanych przetworów, przejawiające się wzrostem zapasów oraz spadkiem cen zbytu. Pod koniec 2014 roku zapasy odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) były wyższe o 88 proc niż rok wcześniej, masła o 65 proc., zaś serów dojrzewających o 10 proc. Na przestrzeni całego ubiegłego roku OMP w zbycie potaniało o prawie 40 proc., masło w blokach o 27 proc., a sery o 20-30 proc.

Jednocześnie w analizowanym okresie poziom kosztów ogółem wyniósł 30,1 mld zł i był o ponad 2 proc. wyższy w skali roku, co w głównej mierze było rezultatem utrzymujących się w I połowie 2014 roku rekordowo wysokich cen skupu mleka.

Warto przy tym dodać, że w 2014 roku, szczególnie w jego II połowie, w gorszej sytuacji znajdowały się podmioty zajmujące się produkcją serów, masła oraz mleka w proszku. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji galanterii mlecznej (jogurty, desery mleczne), która kierowana jest głównie na rynek krajowy, mogły odnotować poprawę wskaźników finansowych będącą wynikiem spadku kosztów produkcji przy relatywnie stabilnych cenach zbytu artykułów płynnych.

Dane  I kwartału 2015 roku prawdopodobnie pokażą dalsze pogorszenie (choć nieznaczne) wyników sektora mleczarskiego ogółem. W kolejnych miesiącach, ze względu na niższe ceny skupu mleka z jednej strony, a przewidywany wzrost cen zbytu przetworów mleczarskich z drugiej, kondycja branży powinna się poprawiać.

Podobał się artykuł? Podziel się!