Jednocześnie w wyniku prowadzonych od 1 do 28 września 2015 r. kontroli ujawniono 30 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: rozbioru, produkcji, składowania i wprowadzania do obrotu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, pośrednictwa w obrocie zwierzętami, skupu i sprzedaży zwierząt oraz ich transportu.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 1 do 28 września 2015 r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 4 kary finansowe na łączną sumę 11 550 zł, (nałożenie 22 kolejnych jest w toku), 5 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 2 kolejnych jest w toku), 2 sprawy przekazano do urzędu skarbowego (przekazanie 2 kolejnych jest w toku).

W związku z powyższym od 1 do 28 września 2015 r. łącznie:

·         nałożono w drodze decyzji administracyjnej 22 kary finansowe na łączną sumę 61 450 zł, nałożenie 36 kolejnych jest w toku;

·         nałożono 53 mandaty na łączną kwotę 15 600 zł;

·         6 spraw przekazano do organów ścigania (przekazanie 3 kolejnych jest w toku);

·         wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z      rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;

·         3 sprawy przekazano właściwym terenowo powiatowym lekarzom weterynarii;

·         2 sprawy zgłoszono do urzędu skarbowego, zgłoszenie 2 kolejnych jest w toku.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!