Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrole m.in. w zakresie jakości handlowej:

· olejów roślinnych (w tym tłoczonych na zimno) i oliwy z oliwek,

· mięsa drobiowego i podrobów drobiowych,

· jabłek, gruszek, pomidorów, czosnku, a także warzyw korzeniowych takich jak marchew, pietruszka, seler.

Przeprowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli sprawdzono trzy podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne (m.in. smak i zapach, barwę), parametry fizykochemiczne (m.in. zawartość soli, cukru, wody, popiołu, substancji konserwujących, skład i zawartość kwasów tłuszczowych) oraz znakowanie produktów żywnościowych.

Kontrole przeprowadzono w 458 podmiotach, w tym u:

· 113 podmiotów zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami,

· 55 producentów mięsa drobiowego,

· 29 podmiotów wprowadzających do obrotu oleje roślinne i oliwę z oliwek.

Kontrolą objęto w zakresie: cech organoleptycznych –

· 119 partii mięsa i podrobów drobiowych,

· 35 partii olejów roślinnych (innych niż oliwa z oliwek),

 A w zakresie parametrów fizykochemicznych:

· 80 partii mięsa i podrobów drobiowych,

 · 55 partii olejów roślinnych i oliwy z oliwek,

W zakresie znakowania skontrolowano:

· 938 partii świeżych owoców i warzyw,

· 122 partie mięsa i podrobów drobiowych,

· 64 partie olejów roślinnych i oliwy z oliwek.

Ponadto w toku kontroli świeżych owoców i warzyw sprawdzono również ich jakość handlową w zakresie pozostałych wymagań określonych w normach (tj. wymagań minimalnych, wymagań dotyczących dojrzałości, klasyfikacji, wielkości i prezentacji) oraz dokumentację towarzyszącą.

Wyniki kontroli

W przypadku olejów roślinnych (innych niż oliwa z oliwek) i mięsa drobiowego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie  cech organoleptycznych.

Wzrósł natomiast odsetek zakwestionowanych partii o niezgodnych z deklaracją parametrach fizykochemicznych:

olejów roślinnych (innych niż oliwa z oliwek) o 4,7 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z II kw. 2012 r.),

 mięsa drobiowego o 0,5 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z IV kw. 2014 r.).