Według, Eurostatu, sprzedaż zagraniczna pszenicy z Polski w analizowanym okresie kształtowała się na bardzo wysokim poziomie 4,05 mln t. Oznacza to wzrost o 73 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku poprzednim. Silny wzrost eksportu pszenicy spowodowany był przede wszystkim wysokim popytem na rynkach Bliskiego Wschodu i w krajach afrykańskich. Największym importerem polskiej pszenicy stała się Arabia Saudyjska (23 proc. udziału) z wolumenem importu na poziomie 948 tys. t (wzrost o 114 proc. rok do roku), wyprzedzając pierwsze dotychczas Niemcy.

Więcej pszenicy z Polski zakupiła m.in. również Kenia, która zaimportowała 206 tys. t tego zboża, czyli  4,6-krotnie więcej niż przed rokiem, oraz Sudan, który z importem na poziomie 120 tys. t, zwiększył swoje zakupy z Polski 3,1-krotnie. Mimo że nie są to rynki całkowicie nowe na polskiej mapie eksportu pszenicy, warto zaznaczyć, że do tych dwóch państw w sezonach 2010/2011-2012/2013 Polska nie eksportowała pszenicy w ogóle.

Kraje Afryki Północnej, takie jak Egipt, Algieria czy Maroko, łącznie zaimportowały z Polski 1 283 tys.t pszenicy, czyli 2,6-krotnie więcej niż przed rokiem. Z drugiej strony, istotny spadek eksportu odnotowano w przypadku Hiszpanii, która zakupiła z Polski nieco ponad 59 tys. t tego zboża, w porównaniu do 226 tys. t  przed rokiem.

Eksport pszenżyta z Polski wzrósł o 111 proc. rok do roku do 507 tys. t, przede wszystkim w wyniku wzrostu wywozu do Niemiec, których trafiło 87 proc. łącznej sprzedaży zagranicznej tego zboża z Polski. Podobnie było w przypadku owsa, którego eksport zwiększył się o 78 proc. rok do roku.

Z drugiej strony zaobserwowano znaczny spadek krajowego eksportu żyta, który w pierwszych 10 miesiącach sezonu 2014/2015 zamknął się wolumenem 526 tys. t, tj. o 47 proc. mniejszym niż przed rokiem. Obniżka spowodowana była głównie zmniejszeniem się popytu na rynku niemieckim (spadek sprzedaży o 38 proc.), a także hiszpańskim (spadek o 81 proc.)  Wzrost sprzedaży na rynki poza unijne tylko w niewielkim stopniu niwelował spadek sprzedaży na rynki unijne. Mniejsza sprzedaż na rynek niemiecki była również przyczyną obniżenia się eksportu ziarna kukurydzy z Polski o 48 proc. rok do roku do 492 tys. t. Dane Eurostatu wskazują także na dość znaczący spadek eksportu jęczmienia z Polski - o 16 proc. rok do roku do 173 tys. t. Największy spadek wywozu jęczmienia odnotowano do krajów poza unijnych (o 51 proc. rok do roku), a w szczególności do Arabii Saudyjskiej, która w sezonie 2013/2014 zakupiła z Polski 59,6 tys. t, w kolejnym nie importując nawet kilograma tego zboża.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!