Największym dostawcą śruty sojowej do Polski była Argentyna i zapewniała ok. 64 proc. wolumenu dostaw, a śruta z tego kierunku nie uwzględniając frachtu była jedną z tańszych (404 euro/t). Na drugim miejscu znalazł Paragwaj (ok. 13 proc.) i kraj ten jest trzecim na świecie producentem śruty sojowej. Znaczącym dostawcą jest Rosja, która zapewniła 9 proc. udziału, co stanowi wzrost wobec roku wcześniejszego, w którym z kraju tego importowaliśmy blisko 3 proc.

Na czwartym miejscu znalazła się Brazylia z ok. 5 proc. dostawą. Z UE pochodziło jedynie 5 proc. śruty sojowej, w tym najwięcej z Niemiec oraz Holandii (po ok. 2 proc.). Jak informuje FAMMU/FAPA w 2003 r. kraje europejskie były głównymi dostawcami tej śruty sojowej.

W przypadku nasion soi, stanowiły one wartościowo w imporcie około 6 proc. udziału i w 2014 r. należałoby odnotować 38 proc. spadek sprowadzanej ilość wobec 2013 r. Naszymi dostawcami nasion soi byli Ukraina (67 proc. wolumenu zakupów), Holandia (12 proc.) oraz Belgia (9 proc).