Według prognozy rosyjskiego ministra rolnictwa Aleksandra Tkaczowa, wolumen obrotu produktami rolno-spożywczymi w tym roku powinien wynieść około 47,8 mld dolarów amerykańskich, czyli 5,7 mld dolarów amerykańskich lub 13,8 proc więcej niż w 2016 roku.

Minister spodziewa się, że wartość importu wzrośnie o 11,6 proc. do 27,8 mld dolarów amerykańskich i zwiększy przychody z eksportu o 17,0 proc. do 19,9 mld dolarów amerykańskich. Pomimo relatywnie większego wzrostu wpływów z eksportu deficyt obrotów zewnętrznych w 2017 r. utrzyma się na poziomie z roku poprzedniego w wartościach bezwzględnych na poziomie 7,9 mld dolarów amerykańskich.

Wyższe wydatki na import produktów rolnych, według ministerstwa, wynikają ze wzrostu przywozów świeżych owoców i warzyw, który zgodnie z oczekiwaniami powinien wzrosnąć odpowiednio o 13 proc. i 29 proc. rok do roku.

Eksportu cukru wzrośnie od 2016 r. o 300 proc. do około 290 tys. t.

Spodziewany jest wzrost sprzedaży rosyjskiego mięsa i produktów mięsnych o 8,5 proc. do 260 tys. ton.

Znacznie większe będą również przychody z eksportu zbóż.

W przypadku niektórych upraw późne rozpoczęcie zbiorów doprowadziło do strat produkcyjnych, a zatem także do wzrostu importu.

Oczekuje się, że rosyjski przywóz ziemniaków podwoi się, mleka w proszku wzrośnie o 15 proc., a masła zostanie sprowadzone o 7 proc. więcej.

Podobał się artykuł? Podziel się!