Wzrost eksportu w porównaniu z pierwszą połową 2015 r. wyniósł 13 proc. Wyeksportowano w tym czasie 219,6 tys. ton wieprzowiny.

Największym odbiorca polskiej wieprzowiny były Włochy, które zakupiły jej 32,3 tys. ton, czyli o 4 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2015 r., Niemcy kupiły jej 26 tys. ton, czyli o 14 proc. więcej niż przed rokiem, kolejne miejsca zajmują: USA z importem 20 tys. ton, czyli o 121 proc. więcej niż w 2105 r. i Hong Kong  19,5 tys. ton – wzrost o 109 proc.

W czasie pierwszego półrocza 2016 r. o 10 proc. wzrósł polski import żywca wieprzowego, co pomogło podtrzymać wielkość produkcji przy 16 proc. spadku pogłowia stada hodowlanego.

Polski import świeżej i mrożonej wieprzowiny w pierwszym półroczy br. wzrósł w stosunku do 2015 r. o 2 proc. do 337,2 tys. ton.

Głównymi dostawcami na polski rynek w pierwszym  półroczu 2016 r. były: Belgia - 95,4 tys. ton – wzrost o 5 proc., Niemcy 79,3 tys. to- wzrost o 1 proc., Dania 57,2 tys. ton – spadek o 12 proc. i Holandia 37,4 tys. ton - spadek o 6 proc.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!