W zeszłym tygodniu cena za kg tuszek drobiowych przekroczyła magiczną kwotę 6 zł aż o 20 gr. W tym tygodniu było już nieco spokojniej, cena za tuszki w skupach utrzymywała się maksymalnie na poziomie 6,0 zł/kg.

W poszczególnych zakładach ceny skupu elementów drobiowych charakteryzują się dużą rozpiętością. W tym tygodniu za tuszki średnio płacono od 5,6 do 6 zł za kg, ćwiartki sprzedawano za 3,9 do 4,4 zł za kg, skrzydełka od 4 do 4,4 zł/kg, a filety od 12,3 do 12,40 zł za kg.

Chwilowa poprawa opłacalności produkcji zachęca hodowców do zwiększania produkcji, dlatego już niedługo możemy się spodziewać na rynku mięsa nadwyżki elementów drobiowych.