Jak się okazuje, spotkania z przedstawicielami administracji publicznej oraz sektora spożywczego Arabii Saudyjskiej i Iranu, mają kluczowe znaczenie w kontekście planowanych w Polsce zmian legislacyjnych, zakładających radykalne ograniczenie uboju rytualnego, postrzeganych przez KRD-IG, jako istotne zagrożenie dla rozwoju rodzimego drobiarstwa.

Równolegle do bliskowschodniej misji UE i KRD-IG w Warszawie prowadzone były rozmowy ministrów rolnictwa Polski i Iraku, dotyczące m.in. otwarcia irackiego rynku na polski drób. Zakończona 13 listopada Misja Wysokiego Szczebla komisarza UE ds. rolnictwa Phila Hogana z udziałem dyrektora generalnego KRD-IG Łukasza Dominiaka, objęła serię spotkań w Rijadzie i Teheranie. Ich celem było omówienie perspektyw otwarcia rynków bliskowschodnich na unijny drób, a także analiza globalnych wyzwań dla sektora. Ważny punkt wizyty w Rijadzie stanowiły m.in. rozmowy z przedstawicielami władz weterynaryjnych Arabii Saudyjskiej.

Spotkania w Teheranie były dodatkowo okazją do zdobycia unikalnych informacji o branży drobiarskiej w Iranie. Rynki Bliskiego Wschodu, w tym Arabia Saudyjska i Iran są dla polskiego drobiarstwa ważne i perspektywiczne. Ich potencjał powinien być w przyszłości wykorzystany przez naszych eksporterów, w przeciwnym wypadku nasze miejsce zajmie ktoś inny – powiedział Łukasz Dominiak, dyrektor generalny KRD-IG.

Dynamiczny wzrost produkcji drobiu w Polsce musi iść w parze z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. Jeśli to nie nastąpi, ten ważny obszar rodzimej gospodarki może czekać recesja. Mam nadzieję, że polski sektor drobiarstwa otrzyma w tym zakresie niezbędne wsparcie ze strony Rządu RP. Niestety w chwili obecnej toczą się prace nad radykalnym ograniczeniem uboju religijnego w Polsce. Jeśli taki przepis wejdzie w życie oznacza to praktycznie zamknięcie możliwości eksportu na chłonne i perspektywiczne rynki krajów Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu – dodał dyrektor Dominiak.

 Kwestie możliwości zakupu unijnego mięsa drobiowego były głównym tematem rozmów uczestników misji z zainteresowanymi współpracą przedsiębiorcami irańskimi. Poprzedzone zostały one konferencją, przestawiającą rynek rolno-spożywczy w Iranie, w tym strukturę produkcji drobiu oraz perspektywy dalszego rozwoju rynku.