Ocenia się, że tegoroczna łączna produkcja owoców z drzew będzie się kształtowała na poziomie średniej z lat 2001 – 2005.

Szacuje się, że zbiory jabłek w 2011 r. wyniosą 2383 tys. t i będą nieco wyższe od średniej z lat 2001 – 2005, natomiast znacznie wyższe od ubiegłorocznych. Jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, obserwuje się duże zróżnicowanie plonowania między poszczególnymi odmianami, szczególnie z uwagi na różną fazę wegetacji podczas wiosennych przymrozków, a także przemienność owocowania występującą u niektórych odmian. Obserwuje się ponadto znaczne zróżnicowanie wysokości i jakości zbiorów zależnie od położenia geograficznego plantacji. Jabłka z plantacji dotkniętych wiosennymi mrozami (szczególnie położonych w zachodniej Polsce) są zniekształcone i znacznie gorszej jakości. W związku z tym nawet owoce odmian deserowych będą przeznaczone do przemysłu.

Według wstępnego szacunku zbiory gruszek w obecnym sezonie mogą być wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, lecz niższe od średnich zbiorów z lat 2001 - 2005 i według wstępnego szacunku wyniosą około 63 tys. t. Gruszki z terenów dotkniętych wiosennymi mrozami są zniekształcone w większym stopniu niż jabłka, wiele owoców jest partenokarpicznych (beznasiennych).

Na podstawie szacunku rzeczoznawców GUS tegoroczną produkcję śliwek ocenia się na poziomie około 95 tys. t, tj. nieco wyżej niż w roku ubiegłym, lecz zdecydowanie niżej od średniej 2001 – 2005 r. W wielu rejonach kraju dotkniętych wiosennymi przymrozkami wystąpiły bardzo duże straty w plonowaniu wczesnych odmian śliw. Jednak przy sprzyjających warunkach dalszej wegetacji można się spodziewać dość dobrych zbiorów odmian późniejszych.

Według szacunku rzeczoznawców GUS zbiory wiśni w bieżącym roku będą zdecydowanie wyższe od bardzo słabych zbiorów ubiegłorocznych i wyniosą około 180 tys. t. Zbiory wiśni byłyby w bieżącym roku jeszcze wyższe, gdyby nie straty spowodowane przez przymrozki w czasie kwitnienia oraz czerwcowy niedobór wilgoci w glebie (drobnienie owoców). Lipcowe opady spowodowały także spękanie owoców na niektórych plantacjach. W tych rejonach kraju, gdzie warunki były korzystne wiśnie dobrze zawiązały owoce i plonowanie ich jest na wysokim poziomie.
Tegoroczną produkcję czereśni ocenia się na około 40 tys. t, tj. nieco wyżej od bardzo słabych zbiorów roku poprzedniego, lecz niżej od średniej z lat 2001 - 2005. Owoce tego gatunku były gorszej jakości, często spękane z powodu deszczu oraz porażone przez szkodniki z uwagi na nieskuteczność zabiegów ochrony roślin.