GUS szacuje się, że produkcja truskawek w bieżącym roku będzie niższa od niewysokiej ubiegłorocznej. Na części plantacji obserwowano straty mrozowe i przymrozkowe. Kwitnienie truskawek było na ogół obfite i tam gdzie w tym okresie nie wystąpiły silne przymrozki, zawiązywanie owoców było dobre. Jednak w większości rejonów kraju okres zbiorów był znacznie skrócony z uwagi na brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie, a owoce były drobniejsze. Tegoroczną produkcję truskawek ocenia się na ok. 157 tys. t, tj. zdecydowanie mniej niż w 2010 roku. Ostateczna wysokość produkcji będzie uwarunkowana wysokością zbiorów truskawek jesiennych.

Produkcję malin (łącznie ze zbiorem malin jesiennych), szacuje się w bieżącym roku na ok. 95 tys. t, tj. na poziomie wyższym od rekordowych zbiorów roku ubiegłego i znacznie wyższym od średniej z lat 2001 - 2005. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost powierzchni uprawy malin oraz dotychczasowy przebieg pogody sprzyjający plonowaniu tego gatunku można przewidywać, że tegoroczna produkcja będzie rekordowa. Ostateczne zbiory będą jednak uwarunkowane przebiegiem pogody podczas dalszego okresu wegetacji i wysokością zbiorów maliny jesiennej, która na obecnym etapie wegetacji jest w bardzo dobrej kondycji.

Według szacunku rzeczoznawców GUS tegoroczne zbiory porzeczek ocenia się na ok. 160 tys. t, tj. znacznie mniej od uzyskanych w roku 2010. Jednakże plonowanie tego gatunku jest w bieżącym roku bardzo zróżnicowane w zależności od rejonu kraju. We wschodniej Polsce (szczególnie w województwie lubelskim, w którym skupia się blisko 40% powierzchni uprawy porzeczek w kraju) tegoroczne plonowanie jest bardzo wysokie, natomiast w rejonach Polski zachodniej i północnej dotkniętych majowymi przymrozkami plony są bardzo niskie (owoce często drobne, a grona przestrzelone i w mniejszej ilości).

Zbiory agrestu w bieżącym roku, według wstępnego szacunku, wyniosą ok. 14 tys. t i będą niższe od ubiegłorocznych. Plonowanie tego gatunku było także niższe od uzyskanego w 2010 r. Część plantacji uległa przemarznięciom.
Łączne zbiory pozostałych owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych ocenia się na ok. 61 tys. t, tj. o nieco więcej w porównaniu do roku ubiegłego i znacznie więcej w porównaniu do średniej produkcji z lat 2001 - 2005. Powierzchnia uprawy owoców tej grupy z roku na rok zwiększa się, głównie poprzez wzrastające zainteresowanie uprawą borówki wysokiej i aronii. W bieżącym roku przewiduje się zwiększenie plonowania i zbiorów aronii.