Według szacunków Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE (DG AGRI) zbiory zbóż w sezonie 2012/13 osiągną wartość bliską 280 mln ton.

Średnią 5-letnią przekroczą jedynie zbiory kukurydzy. Zbiory pszenicy miękkiej i jęczmienia będą niższe od średnich zbiorów tych zbóż w ciągu ostatnich 5 lat.

DG AGRI rozwiewa obawy co do utrudnionych dostaw zbóż w UE, potwierdza jednak, że ceny pasz mogą wzrosnąć z powodu rosnących cen ziarna.

Według DG AGRI nie ma zagrożenia, że Rosja wprowadzi restrykcje w eksporcie zbóż, przywołując deklarację zawartą na szczcie G20 w Los Cabos, ołabiającą tego typu środki protekcjonistyczne. DG AGRI powołała się również na szacunki zbiorów zbóż w Rosji w wysokości 80 mln .

- To na razie wystarczy na pokrycie zarówno potrzeb krajowych jak i eksport na dobrym poziomie - przewiduje DG AGRI.

Odnosząc się do rosnących cen kukurydzy i soi na świecie z powodu suszy w USA i rejonie Morza Czarnego, francuski minister rolnictwa Stéphane Le Foll ostrzegł przeciwko ruchom cenowym o charakterze spekulacyjnym.

Sytuacja na rynku musi być uważnie monitorowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - podkreślił.

10 sierpnia Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) uaktualni swoje prognozy zbiorów zbóż. Wtedy najprawdopodobniej zostanie podjęta  decyzja, czy międzynarodowa reakacja będzie konieczna.

Podobał się artykuł? Podziel się!