Na tegorocznych warsztatach na temat Zielonego Tygodnia, Copa i Cogeca położyły nacisk na kluczową rolę unijnego sektora rolnego w utrzymaniu zrównoważonych obszarów wiejskich dla przyszłych pokoleń poprzez inwestycje w wydajną gospodarkę zasobami i usługi ekosystemowe. Rolnicy i spółdzielnie rolnicze dali wyraz swojemu zaangażowaniu w ten temat prezentując wiele innowacyjnych projektów i inicjatyw. Celem tych projektów jest zagwarantowanie zielonego wzrostu, wydajnej gospodarki zasobami i usprawnienie komunikacji i współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami. Warsztaty stanowiły świetną okazję do przeprowadzenia debaty na temat praktyk rolniczych z przedstawicielami instytucji UE, naukowcami, rolnikami oraz opinią publiczną oraz do rzucenia światła na nasz wkład w tworzenia zrównoważonego sektora rolnego dla przyszłych pokoleń.

Przemawiając w czasie wydarzenia, sekretarz generalny Copa-Cogeca powiedział, że unijny sektor rolny odgrywa kluczową rolę w wyżywieniu rosnącej liczby ludności na świecie, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym. By w pełni wykorzystać ten potencjał, rolnicy potrzebują szkoleń, porad i dynamicznych sieci pozwalających im na zwiększenie inwestycji i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań.

Podczas wydarzenia, Krajowy Związek Rolników (NFU) z Anglii i Walii przedstawił nową kampanię na rzecz środowiska rolnego, która obejmuje wydarzenia i porady dotyczące zwiększania wartości gruntów w odniesieniu do różnorodności biologicznej w gospodarstwie, a także ochrony i stosowania zasobów naturalnych. Coop de France przedstawiła projekt dotyczący ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z francuskich gospodarstw mleczarskich o 20 proc. na litr wyprodukowanego mleka. Walońska Federacja Rolnicza (FWA) zaprezentowała projekt, który ma na celu wypracowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności poprzez stworzenie nowych modelów współpracy między wszystkimi podmiotami walońskiej branży rolno- spożywczej. W Finlandii, projekt cieszący się wsparciem MTK, dotyczy recyklingu baterii alkalicznych, z których następnie wytwarza się tanie nawozy. Austriacka Izba Rolnicza przedstawiła wieloletnią kampanię na rzecz poprawy praktyk rolniczych obejmujących różnorodność biologiczną, a rolnicy z krajów bałtyckich zaprezentowali projekt obejmujący Region Morza Bałtyckiego, w którym prowadzona jest zrównoważona produkcja żywności równolegle z działaniami na rzecz ochrony Bałtyku. Spółdzielnie z Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Francji ukazały projekt polegający na rozprzestrzenianiu dobrych praktyk w celu znalezienia rozwiązań pozwalających zwiększyć wydajność energetyczną spółdzielni.

Podobał się artykuł? Podziel się!