Utrzymujące się do maja 2012 r. bardzo wysokie ceny prosiąt wykazują aktualnie tendencję malejącą (rys. 1), co związane jest z ograniczonym w krajach europejskich zainteresowaniem produkcją tuczników. Jednocześnie wysokie ceny pasz skutecznie zwiększają koszty tuczu.

Wysokie ceny

Według danych niemieckich, tylko w okresie od grudnia 2011 do lipca 2012 średnia cena 1 tony paszy dla tuczników zwiększyła się aż o 41 euro (wzrost o 16 proc.). Jest to kontynuacja wzrostu cen, jaki notowany jest od połowy 2010 roku. Podobna sytuacja jest w kraju, gdyż od początku 2010 roku średnia cena paszy przeznaczonej dla tuczników wzrosła o około 60 proc. Wysokie ceny mieszanek treściwych są spowodowane utrzymującym się wysokim poziomem cen zbożowych komponentów paszowych, a także drastycznym wzrostem cen białkowych komponentów paszowych. Prognoza zamieszczona w ostatnim raporcie opublikowanym w sierpniu, w którym przedstawiona została sytuacja na światowym rynku zbóż, zakłada, że w sezonie 2012/2013 światowe zużycie zboża będzie o około 33 mln ton większe aniżeli produkcja (rys. 2).

Mniejsza produkcja światowa powoduje, że należy się liczyć z utrzymaniem się wysokich cen zbóż. Symptomem tego stanu jest wykres (rys. 3) przedstawiający porównanie cen giełdowych pszenicy w latach 2011 i 2012. Od końca czerwca 2012 ceny pszenicy są wyższe aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W bieżącym roku dla producentów wieprzowiny kolejnym czynnikiem powodującym znaczny wzrost kosztów żywienia są wysokie ceny śruty sojowej.

Cena śruty sojowej jest pochodną ceny nasion soi i ilości dostępnej na rynku. Już w kwietniu bieżącego roku ceny soi były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W maju nastąpił chwilowy spadek cen giełdowych soi, jednak już w czerwcu nastąpił ponowny wzrost i w lipcu osiągnęły nie notowany poziom 680 USD/tonę (rys. 4). Takie zawirowania cenowe spowodowały, że również śruta sojowa osiągnęła dotychczas nie notowany poziom cen wynoszący ponad 580 USD/tonę.

Malejące stado loch

Pomimo znacznego wzrostu kosztów surowców paszowych, ceny płacone producentom w wielu krajach UE za dostarcza ne tuczniki, jak dotychczas nie rekompensowały wzrostu kosztów produkcji.