W tym czasie ceny wzrosły o blisko 7 proc. w porównaniu do przedostatniego tygodnia maja. Najdroższy żywiec wieprzowy w klasie E zanotowano w Bułgarii, Rumunii i Polsce. Nie co taniej było w Czechach i w Niemczech.  

Ceny półtusz wieprzowych w UE w skupie w klasie E (euro/100kg)

 

Belgia

151,30

Bułgaria

175,38

Czechy

167,41

Dania

133,51

Niemcy

164,53

Estonia

150,81

Hiszpania

152,16

Francja

137,00

Irlandia

144,00

Włochy

 151,83

Łotwa

173,68

Litwa

173,66

Węgry

167,93

Austria

157,59