Na targowiskach spadły ceny żyta, ziemniaków oraz żywca wołowego i wieprzowego.

Jak podał GUS, w porównaniu z listopadem ub. roku na obydwu rynkach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen trzody chlewnej.

W listopadzie 2015 r., w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny pszenicy w skupie do 67,23 zł/dt, tj. o 1,7 proc. , w ujęciu rocznym. o 4,2 proc.. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,07 zł, tj. więcej o 0,2 proc. niż w październiku br. i o 0,1 proc. niż w listopadzie 2014 r.

Za żyto w skupie płacono 54,18 zł/dt, tj. więcej o 0,2 proc. niż w październiku 2015 r. i o 2 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 59,36 zł/dt i były niższe w stosunku do października br. o 1,6 proc., ale wzrosły w porównaniu do listopada ub.r. o 1,1 proc.

Ceny jęczmienia w skupie były o 2,5 proc. wyższe niż październiku br. wzrosły do poziomu 64,35 zł/dt, a w porównaniu z rokiem poprzednim - o 6,7 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,00 zł, tj. o 0,6 proc. więcej niż w październiku br., ale o 0,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.

W listopadzie 2015 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 60,19 zł/dt, co oznacza, że wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,1proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 9,8 proc.. Ceny targowiskowe kształtowały się na poziomie 65,99 zł/dt i były wyższe o 1,3 proc. niż w październiku 2015 r. i o 0,6 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w listopadzie ub. roku. Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 52,62 zł/dt, tj. o 5,4 proc. w porównaniu z październikiem 2015 r. i o 10,4 proc. w odniesieniu do listopada 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 61,17 zł, tj. więcej o 0,6 proc. niż w październiku br. i o 1,4 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.

W listopadzie wzrosła nieco cena ziemniaków; w skupie płacono za nie 31,01 zł/dt., czyli o 0,6 proc. więcej niż w październiku, i o 15,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na targowiskach ziemniaki kosztowały średnio 96,48 zł/dt., tj. o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale aż o 41,9 proc. więcej niż przed rokiem.