Od grudnia mleko staniało o ponad jedną czwartą. Najgorzej sytuacja wygląda w tych województwach, w których branża mleczarska jest stosunkowo słaba. Do 90 groszy za litr zbliża się cena skupu mleka w woj. podkarpackim. Co może dziwić, niewiele lepiej jest w woj. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i pomorskim. Tylko Opolszczyzna zdołała utrzymać cenniki na poziomie powyżej złotego i 10 groszy. Nawet na Podlasiu, zagłębiu mleczarskim, ceny niebezpiecznie zbliżają się do złotówki za litr.

Na rynku rolnym w lipcu, w porównaniu z czerwcem br., odnotowano w skupie znaczny spadek ceny pszenicy i żyta (odpowiednio o ponad 14 proc. i 19 proc.), żywca wołowego (o ponad 3 proc.) Rosły natomiast ceny żywca wieprzowego i drobiu ( o ponad 3 proc.).

Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 14,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 68,97 zł/dt), ale były o 24,9 proc.

Za żyto w skupie płacono średnio 55,63 zł/dt, tj. o jedną piątą mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

W lipcu za ziemniaki w skupie płacono 50,79 zł/dt, tj., tyle samo co przed miesiącem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 4,46 zł/kg i były wyższe o 3,5 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 12,8 proc. wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku.

W lipcu br., ceny skupu żywca wołowego obniżyły się do 4,03 zł/kg, tj. o 3,6 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 3,78 zł/kg, tj. o 3,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.

CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

Województwa

VII 2008

Ziarno zbóż (bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie

pszenica