Analitycy upatrują spadku notowań pszenicy na Giełdzie w Chicago w prognozie obfitych tegorocznych zbiorów.

Ceny roślin oleistych spadły, wskutek spekulacyjnych sprzedaży – w efekcie straty wynoszą do 23,50 centów za buszel. Duża wilgotność, która nawiedziła regiony rolnicze w USA i może opóźnić zasiewy kukurydzy, wpłynęła negatywnie na ceny oleistych, gdyż producenci mogą rozszerzyć jej uprawę. Spadek dolara do euro, silny popyt na amerykańską soję i brak rąk do pracy, które mogą utrudnić dostawy z Ameryki Południowej w dużej części niwelują spadki cen.

11.04.08

(W dolarach za tonę)