PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Rzepak liderem rynku

Autor: Tomasz Roszkowski

Dodano: 08-05-2015 14:09

Niższe prognozy zbiorów zbóż i oleistych w nadchodzącym sezonie nie zatrzymały spadków cen.W ostatnim miesiącu potaniała większość surowców rolnych notowanych na światowych giełdach. Jednak spadki cen nie przekraczały 2 proc. Na tle rynku wyróżniał się rzepak notowany na giełdzie w Paryżu, który kolejny miesiąc drożał, wyznaczając nowe szczyty cenowe. Cena osiągnięta 13 kwietnia była najwyższa od końca kwietnia ub.r. Na dobre zachowanie się cen europejskiego rzepaku z pewnością mają wpływ prognozy zbiorów w nadchodzącym sezonie. Według kilku ośrodków analitycznych w UE-28 w sezonie 2015/16 spadek produkcji sięgnie kilkunastu proc.

Również słabsze mają być zbiory zbóż na świecie. Nie miało jednak to większego przełożenia na ceny w wydaniu miesięcznym, co nie znaczy, że na giełdach było spokojnie. Szczególnie w Chicago notowania były rozchwiane. Cena pszenicy z dnia na dzień potrafiła się zmienić o kilka proc. Przyczyną tych wahań były głównie obawy o stan plantacji pszenicy ozimej w tym kraju. Zagrożenie suszą i prognozy opadów wpływały na zmianę giełdowych nastrojów dosłownie z dnia na dzień.

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym 26 marca obniżyła prognozę globalnej produkcji zbóż w obecnym sezonie 2014/15 do 2000 mln t (z historycznie rekordowego poziomu 2006 mln t prognozowanego w lutym i 2001 mln t w sezonie poprzednim). Zapasy końcowe mają spaść w stosunku do raportu lutowego o 2 mln t, do 429 mln t. Utrzymano lutową prognozę światowych zbiorów pszenicy na rekordowym poziomie 719 mln t, ale podniesiono prognozę zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej ze 154,9 mln t do 155,6 mln t. Zapasy końcowe pszenicy mają osiągnąć 198 mln t (wzrost o 1 mln t wobec prognozy lutowej). IGC zmniejszyła prognozę światowej produkcji kukurydzy o 2 mln t, do 990 mln t, w tym podwyższono dla UE o 0,6 mln t, do 75,1 mln t i zmniejszono aż o 3 mln, do 10 mln t prognozę dla RPA. Zapasy końcowe mają wynieść 191 mln t (o 2 mln t mniej niż szacowano w lutym).

W nadchodzącym sezonie 2015/16 IGC prognozuje globalną produkcję zbóż na poziomie 1937 mln t, czyli aż 63 mln t (3,2 proc.) mniej niż w bieżącym sezonie. Zapasy zbóż mają się skurczyć do 406 mln t (o 21 mln t). Światowe zbiory pszenicy mają wynieść 709 mln t (w lutym wstępnie prognozowano 705 mln t), a zapasy końcowe prognozowane są na poziomie 196 mln t. Kukurydzy w nadchodzącym sezonie ma być zebrane 941 mln t (w lutym wstępnie prognozowano 938 mln t), a zapasy powinny wynieść 171 mln t (o 20 mln mniej niż w obecnym sezonie).

Pod koniec marca swoje pierwsze prognozy produkcji zbóż w UE w nadchodzącym sezonie opublikował Coceral (organizacja zrzeszająca unijnych przetwórców zbóż i handlowców zbóż). Według Cocerala zbiory pszenicy w UE spadną do 146,2 mln t, czyli aż o 9,65 mln t. Za niższe zbiory odpowiadać mają mniejszy areał zasiewów oraz powrót wysokości plonów do średniej wieloletniej. Z kolei Strategie Grains prognozuje unijną produkcję pszenicy na 148,3 mln t, a IGC - na 147,2 mln t. Natomiast Komisja Europejska spodziewa się zbiorów unijnych pszenicy w wysokości 149,1 mln t (o 6,8 mln t mniej niż w bieżącym sezonie). Czyli wszystkie prognozy mówią o znacznym spadku przyszłych zbiorów pszenicy w UE-28 w nadchodzącym sezonie. Produkcja kukurydzy w UE zdaniem Cocerala powinna spaść w przyszłym sezonie o 7,8 mln t, do 66,0 mln t. Powodem niższych zbiorów będzie spadek areału zasiewów przy niższym niż rok temu plonowaniu. Z kolei Strategie Grains zwiększyło poprzednią prognozę zbiorów kukurydzy w Unii w 2015/16 z 67,8 mln t do 68,2 mln t. Zatem podobnie jak w przypadku pszenicy, kukurydzy w UE będzie znacznie mniej.

W raporcie z 09 kwietnia USDA (amerykański departament ds. rolnictwa) podniosło prognozę globalnej produkcji zbóż w sezonie 2014/15 w stosunku do marcowego raportu o 6,86 mln t, do historycznego rekordu 2006,70 mln t. Zapasy końcowe mają wzrosnąć w stosunku do prognoz z ubiegłego miesiąca o 3,20 mln t, do 419,97 mln t. W sezonie poprzednim produkcja światowa zbóż wyniosła 1996,22 mln t, a dwa lata wcześniej - 1794,8 mln t.

W stosunku do raportu sprzed miesiąca podwyższono prognozę globalnych zbiorów pszenicy z 724,76 mln t do rekordowych 726,45 mln t (716,82 mln t w sezonie 2013/14 i 658,72 mln t w 2012/13). Zapasy końcowe mają wynieść 197,21 mln t (wobec 197,71 mln t szacowanych w marcu i 186,57 mln t na koniec poprzedniego sezonu). USDA zwiększyło prognozę zbiorów pszenicy w UE-28 ze 155,69 mln t do 156,45 mln t oraz w Pakistanie z 25,0 mln t do 25,5 mln t. Prognozowany eksport w Unii zwiększono wo 2 mln t, do rekordowych 33,5 mln t. W obecnym sezonie UE po raz pierwszy będzie największym światowym eksporterem pszenicy!

O 2,26 mln t w stosunku do marcowego raportu zwiększono prognozę światowej produkcji kukurydzy, do 991,92 mln t (988,70 mln t w poprzednim sezonie i 868 mln t w 2002/13). Zapasy końcowe mają być większe w stosunku do raportu z marca o 3,18 mln t i wyniosą 188,46 mln t. Podniesiono prognozę zbiorów tego ziarna w Argentynie o 0,5 mln t, do 24,0 mln t, w Meksyku o 0,8 mln t, do 24,0 mln t i w Serbii o 0,85 mln t, do 7,7 mln t. W UE-28 pozostawiono prognozę bez zmian - 74,16 mln t.

Według USDA całkowita powierzchnia upraw pszenicy w USA wyniesie 55,367 mln akrów i będzie o 3 proc. niższa od ubiegłorocznej. Analitycy oczekiwali danych na poziomie 55,7 mln akrów. Zapasy na 1 marca br. pszenicy w tym kraju wyniosły 1,124 mld buszli i były o 6 proc. wyższe w porównaniu z danymi z 1 marca 2014 r. Rynek oczekiwał danych na poziomie 1,14 mld buszli. Prognozowana powierzchnia zasiewów kukurydzy wynosi 89,2 mln akrów (89,0 mln wg oczekiwań rynku) i będzie o 2 proc. niższa wobec 2014 r. Jeżeli prognoza USDA sprawdzi się, będzie to trzeci z rzędu rok spadku areału uprawy kukurydzy w USA i najmniejszy od 2010 r. Zapasy ziarna na 1 marca 2015 r. wyniosły 7,744 mld buszli i były o 11 proc. wyższe niż w ub.r. (analitycy oczekiwali 7,6 mld buszli).

OLEISTE

Produkcja rzepaku w UE-28 prognozowana przez Cocerala w nadchodzącym sezonie ma być aż o 3,5 mln t niższa i wynieść 21,62 mln t. Niższe plony przewidywane są u wszystkich głównych producentów. Z kolei IGC prognozuje tegoroczne zbiory rzepaku w Unii na 21,3 mln t (21,2 mln t we wstępnej prognozie z lutego). Eksperci Komisji Europejskiej oczekują, że tegoroczne zbiory rzepaku w Unii wyniosą 21,1 mln t. Oznacza to 12-procentowy spadek (o 3 mln t) w stosunku do 2014 r.

Prognozowany przez USDA areał zasiewów soi w USA w nadchodzącym sezonie wynosi rekordowe 84,635 mln akrów (wzrost o 1 proc. w stosunku do mijającego sezonu). Podana wartość była jednak niższa od oczekiwań rynku (85,9 mln akrów, niektóre prognozy mówiły nawet o powierzchni 88 mln akrów). Zapasy soi w USA na 1 marca br. wyniosły 1,334 mld buszli i były o 34 proc. wyższe niż 1 marca ub.r., ale niższe od prognoz rynkowych wynoszących 1,35 mld buszli.

USDA w kwietniowym raporcie podniosło prognozę globalnych zbiorów oleistych w 2014/2015 o 0,57 mln t, do rekordowych 532,77 mln t. Światowe zapasy oleistych na koniec obecnego sezonu mają wynieść 103,41 mln t (103,32 mln t szacowane w lutym i 80,54 mln t przed rokiem). USDA podniosło szacunki światowej produkcji soi o 0,4 mln t - wobec prognozy sprzed miesiąca - do 315,46 mln t. Nieznacznie podniesiono prognozę zapasów końcowych do 89,55 mln t (z 89,53 mln t).

O 0,25 mln t podniesiono prognozę rekordowej historycznie produkcji rzepaku na świecie do 71,58 mln t (71,18 mln t w poprzednim również rekordowym sezonie i 63,76 mln t w sezonie 2012/13). Wzrosły oczekiwania zbioru rzepaku w Indiach o 0,25 mln t, do 7,1 mln t. W UE-28 pozostawiono na niezmienionym rekordowym poziomie 24,08 mln t.

Pszenica. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy wzrostowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) wzrostowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy boczny. O ile na giełdzie w Paryżu sytuacja techniczna pszenicy przez ostatni miesiąc nie uległa zmianie, o tyle w Chicago doszło do zmiany trendu średnioterminowego na spadkowy oraz krótkoterminowego na boczny.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy boczny. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Pogorszyła się nieznacznie sytuacja techniczna wykresu kukurydzy w Chicago. W ostatnim miesiącu trend krótkoterminowy zmienił się ze wzrostowego na boczny.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Wśród oleistych przez ostatni miesiąc nie doszło do zmiany któregokolwiek trendu. Na uwagę zasługuje fakt mocnego zachowywania się notowań rzepaku, który kilkakrotnie wyznaczał nowy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej i jest najdroższy od blisko roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.71.68
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!