PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Silne wzrosty cen surowców rolnych

Autor: Tomasz Roszkowski

Dodano: 05-08-2015 09:05

Tagi:

W ostatnich tygodniach doszło do diametralnej zmiany nastrojów na giełdach towarów rolnych.W połowie czerwca pszenica, kukurydza i oleiste na światowych giełdach solidarnie rozpoczęły silne wzrosty notowań, które w ciągu 2-3 tygodni podniosły ceny o 25 proc. (pszenica i kukurydza w Chicago) i 16-20 proc. w Paryżu. Nieznacznie mniej, w tym czasie podrożała soja i canola (ponad 12 proc.) i rzepak na Matif, który zyskał blisko 8 proc. Należy przy tym pamiętać, że całkiem pokaźne wzrosty cen zbóż i rzepaku na Matif rozpoczęły się już w połowie maja, a canoli w połowie kwietnia.

Termin rozpoczęcia wspomnianych wzrostów nie był przypadkowy, chociaż na początku rynek był dość znacznie rozchwiany, szczególnie w przypadku zbóż. Jako pierwsza falę wzrostową rozpoczęła kanadyjska canola, jeszcze w kwietniu, gdy się okazało, że wiosenne mrozy zniszczyły część plantacji. W efekcie w ciągu blisko trzech miesięcy jej notowania wzrosły o 23 proc., a cena osiągnęła wartość najwyższą od dwóch lat.

Z kolei susza panująca od maja w części krajów europejskich - głównie u ważnych producentów zbóż i rzepaku, doprowadziła do wzrostu ceny pszenicy na paryskiej giełdzie o 35 proc., kukurydzy o 28 proc. i rzepaku o 13 proc. w niewiele ponad miesiąc (od dołków w maju do szczytów na przełomie czerwca i lipca). Ostatnie 1-2 tyg. przed pisaniem komentarza (17 lipca) na rynkach rozpoczęła się korekta notowań, która jednak w większości przypadków ma dość łagodny przebieg (w stosunku do wcześniejszych wzrostów).

Susza w Europie, a dokładniej w Unii Europejskiej ma już pierwsze konsekwencje w najnowszych prognozach produkcji prezentowanych przez liczne ośrodki analityczne (czytaj poniżej). Jednak są też zapowiedzi znacznej redukcji zbiorów przez krajowe jednostki, które nie są uwzględniane w raportach USDA i IGC. Chodzi tu głównie o Australię. W wyniku suszy wywołanej przez El Nino zbiory pszenicy mają spaść poniżej 20 mln t i być najniższe od ośmiu lat, tymczasem wspomniane instytucje nadal podtrzymują wysokość produkcji w tym kraju na poziomie 25,5-26 mln t.

ZBOŻA

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) w raporcie opublikowanym pod koniec czerwca obniżyła (w stosunku do raportu majowego) o 2 mln t prognozę globalnej produkcji zbóż do 1966 mln t (rekordowe 2011 mln t w sezonie poprzednim). Zapasy końcowe zbóż mają wynieść 422 mln t (o 4 mln t mniej w stosunku do raportu majowego). Światowe zbiory pszenicy prognozowane są obecnie na 711 mln t (715 mln t przed miesiącem i rekordowe 721 mln t w 2014/15), a zapasy końcowe przewidywane są na poziomie 196 mln t (spadek o 4 mln t). Zbiory w Unii Europejskiej szacowane są na 148,8 mln t (150 mln t przed miesiącem). W Rosji utrzymano prognozę produkcji pszenicy na poziomie 55 mln t, natomiast na Ukrainie podwyższono o 1 mln t do 22 mln t. W Indiach pszenicy ma być zebrane 89 mln t (o 2 mln mniej niż prognozowano w maju). W Australii obniżono przewidywania produkcji o 1,5 mln t do 25,5 mln t.

Po raz trzeci z rzędu podwyższono (tym razem o 2 mln t) prognozę światowych zbiorów kukurydzy do 963 mln t. Zapasy końcowe powinny wynieść 188 mln t (o 1 mln t więcej niż przewidywano w maju). Produkcja kukurydzy w UE powinna wynieść 67,6 mln t (67,2 mln t w maju). Wzrost przewidywanych zbiorów dotyczy m.in. Ukrainy do 25 mln t.

Strategie Grains w najnowszym raporcie zwraca uwagę na panującą suszę w Hiszpanii, Francji, Niemczech, Austrii i w Polsce i obcina prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej o 1,1 mln t do 141,6 mln t (o 5 proc. mniej niż w 2014/15). Szacunki zbiorów kukurydzy pozostawia bez zmian w stosunku do poprzedniego raportu (67,5 mln t), ale jest to o 11 proc. mniej niż zebrano w UE w poprzednim sezonie. Mniejsze będą również zbiory unijnego jęczmienia (o 0,8 mln t w stosunku do poprzedniej prognozy) i wyniosą 57,8 mln t (o 4 proc. mniej niż przed rokiem).

Raport USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa) na temat światowego bilansu zbóż opublikowany 10 lipca zaskoczył kilkoma elementami. Wbrew powszechnej opinii o negatywnym wpływie El Nino na produkcję pszenicy w Australii i oczekiwaniu na spadek zbiorów do poziomu poniżej 20 mln t (najmniej od ośmiu lat), USDA utrzymała optymistyczną prognozę produkcji pszenicy w tym kraju na poziomie 26 mln t. Z drugiej strony światowe zapasy początkowe tego ziarna podniesiono z 200,41 mln t do aż 212,06 mln t! Głównie była to zasługa Chin (wzrost zapasów o 11,35 mln t). W efekcie - pomimo gorszych perspektyw zbiorów w UE - światowe zapasy końcowe mają osiągnąć rekordowe 219,81 mln t.

Globalna produkcja zbóż ma wynieść w sezonie 2015/15 1996,96 mln t (wobec 1997,56 mln t przewidywanych w czerwcowym raporcie). Zapasy końcowe wyniosą 441,88 mln t (429,74 mln t w czerwcu). Prognoza światowych zbiorów pszenicy wzrosła do 721,96 mln t (721,55 mln t przed miesiącem). Zapasy końcowe wyniosą wspomniane wyżej rekordowe 219,81 mln t (202,40 mln t szacowane w czerwcowym raporcie).

W stosunku do czerwcowego raportu oczekiwany jest wzrost produkcji pszenicy w krajach basenu Morza Czarnego, w Rosji o 2 mln t do 57 mln t, w Kazachstanie o 1 mln t do 13,5 mln t i na Ukrainie o 1 mln t do 24 mln t. Prognozę podniesiono również w USA do 58,46 mln t (z 57,72 mln t przed miesiącem).

Z powodu suszy zmniejszono oczekiwaną produkcję w Kanadzie - o 1,5 mln t do 27,5 mln t i w Unii Europejskiej - o 2,80 mln t do 147,88 mln t. Będzie to oznaczać spadek zbiorów unijnej pszenicy o 8,6 mln t (5,5 proc.) w stosunku do poprzedniego sezonu. W Niemczech w ciągu miesiąca zmniejszono prognozę produkcji pszenicy o 1,3 mln t do 25,5 mln t i we Francji o 0,6 mln t do 39,8 mln t. po 0,3 mln t obcięto szacunki zbiorów w Hiszpanii i na Węgrzech.

Globalna produkcja kukurydzy ma wynieść 987,11 mln t (989,30 mln t w czerwcowym raporcie). Zapasy końcowe prognozowane są w wysokości 189,95 mln t (o 5,24 mln t mniej niż przewidywano w czerwcu). Spadek światowych zapasów kukurydzy będzie głównie spowodowany przez USA, gdzie oczekuje się wartości 40,61 mln t, a przed miesiącem prognozowano o 4,37 mln t więcej.

Oczekiwany poziom zbiorów kukurydzy podniesiono w Brazylii o 2 mln t do 77 mln t i w Chinach o 1 mln t do 229 mln t. Natomiast zmniejszono w USA o 2,54 mln t do 343,68 mln t i w UE o 2,37 mln t do 65,77 mln t. Jeżeli prognozy się sprawdzą, w Unii produkcja kukurydzy w tym sezonie spadnie wobec poprzedniego roku aż o 9,3 mln t (o 12,4 proc.). Lipcowe prognozy produkcji obcięto we Francji o 1,4 mln t do 14,5 mln t, we Włoszech o 0,3 mln t do 7,2 mln t, w Niemczech o 0,2 mln t do 4,5 mln t, w Hiszpanii o 0,2 mln t do 3,8 mln t, w Polsce o 0,2 mln t do 4,1 mln t i na Węgrzech o 0,1 mln t do 7,7 mln t.

OLEISTE

W raporcie z końca czerwca IGC podtrzymała prognozę światowej produkcji soi w obecnym sezonie w wysokości 316 mln t. Podniesiono o 0,5 mln t oczekiwane zbiory w Brazylii do rekordowych 98 mln t i na Ukrainie o 0,2 mln t do 4,2 mln t. Zmniejszono prognozę produkcji w Chinach o 0,9 mln t do 11 mln t.

Według IGC globalna produkcja rzepaku wyniesie 66,9 mln t i będzie o 4,5 mln t (6 proc.) niższa niż w sezonie ubiegłym. Ze względu na suszę, o 0,6 mln t obcięto szacunki zbiorów rzepaku w UE (w stosunku do raportu sprzed miesiąca) do 21,3 mln t.

Z kolei francuska firma analityczna Coceral prognozuje tegoroczne zbiory rzepaku w UE na poziomie 21,4 mln t (spadek o 11 proc. w stosunku do poprzedniego sezonu). Zbiory w Niemczech mają wynieść 5,06 mln t (6,26 mln t przed rokiem), we Francji 5,24 mln t (wobec 5,52 mln w 2014 r.), w Wielkiej Brytanii 2,27 mln t (2,51 mln t) i w Polsce 2,85 mln t (3,2 mln t w roku poprzednim).

Lipcowy raport USDA wniósł niewielkie zmiany w globalnym bilansie oleistych. Według najnowszych prognoz światowa produkcja oleistych w sezonie 2015/16 wyniesie 531,77 mln t wobec 531,86 mln t przewidywanych w czerwcowym raporcie. Zapasy końcowe mają wynieść 102,23 mln t (104,59 mln t przed miesiącem).

Globalna produkcja soi osiągnie poziom 318,92 mln t wobec 317,58 mln t szacowanych przed miesiącem. Zapasy końcowe wyniosą 91,80 mln t (93,22 mln t w czerwcu). Wzrost prognoz światowej produkcji soi to zasługa głównie USA, gdzie zebranych ma być 105,73 mln t (104,78 mln t prognozowane w czerwcu). U dwóch pozostałych największych światowych producentów soi - Brazylii i Argentynie prognozy pozostawiono na poziomie sprzed miesiąca, odpowiednio 97 (rekord) i 57 mln t.

Światowa produkcja rzepaku prognozowana jest obecnie na 67,18 mln t (68,46 mln t w czerwcu) i ma być o 4,53 mln t niższa niż w sezonie poprzednim (spadek o 6,3 proc.). Największa obniżka produkcji wystąpi w Unii Europejskiej. W ciągu miesiąca, w wyniku suszy USDA obniżyła przewidywane zbiory do 21,4 mln t (22,1 mln t w czerwcu). Jeżeli przewidywania potwierdzą się, w tym roku w UE zebrane zostanie aż 2,9 mln t (11,8 proc.) mniej rzepaku niż w sezonie poprzednim. W stosunku do poprzedniego miesiąca obcięto prognozy zbiorów w Niemczech o 0,35 mln t, we Francji o 0,25 mln t i w Polsce o 0,12 mln t.

W Kanadzie zredukowano oczekiwaną produkcję canoli o 0,2 mln t do 14, 6 mln t, w Chinach rzepaku ma być mniej o 0,1 mln t (14,1 mln t) i w Rosji o 0,2 mln t (1,2 mln t). Na Ukrainie pozostawiono prognozę zbiorów bez zmian w wysokości 1,8 mln t.

Pszenica. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy (pow. 9 mies.), średnioterminowy wzrostowy (3-9 mies.), krótkoterminowy (do 3 mies.) wzrostowy. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Kukurydza. W Chicago trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. W Paryżu trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. W Chicago trend krótkoterminowy zmienił kierunek na wzrostowy.

Oleiste: Rzepak - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Soja - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Canola - trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy. Wśród oleistych przez ostatni miesiąc doszło do zmiany krótkoterminowego trendu spadkowego na soi na wzrostowy.

Artykuł pochodzi z nr 8/2015 Farmera. 

Inne artykuły z aktualnego numeru:

1. Ustawa o ustroju rolnym ukształtowana
2. Poplon na trzy sposoby
3. Silne wzrosty cen surowców rolnych

Aby zamówić prenumeratę ---> kliknij 

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)

 • tomek 2015-08-05 22:24:16
  ty jesteś głąb kapuściany.Nie dostaniesz mojego zboża kanalio :)
 • normalny rolnik 2015-08-05 15:31:38
  oni wierzą w 1200 te barany
 • error 2015-08-05 15:24:39
  To są stare informacje. Rzeczywiście były wzrosty w czerwcu ale pszenica spadła do poziomów sprzed wzrostów. Ludzie podajecie bzdury jak w Agrobiznesie.
  Poniżej link obrazujący poziom notowań.

  http://www.barchart.com/charts/futures/MLU15
 • Karina 2015-08-05 13:21:27
  Sprzedaż pszenicy to tylko w marcu jak rynek się uspokoi
 • tommy 2015-08-05 10:29:42
  A zatem chyba się warto odrobinę wstrzymać ze sprzedażą ziarna. Teraz działa pełno cwaniaków, którzy oferują ceny typu 55-60 zł na tonę pszenicy.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.158.24
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!