PARTNERZY PORTALU partner portalu farmer.pl partner portalu farmer.pl

  Czy Twoje gospodarstwo ucierpiało na sytuacji związanej z ASF?

 • 25%

  Jeszcze nie, ale obawiam się, że wkrótce ucierpi

 • 45%

  Nie ma to wpływu na moje gospodarstwo

 • 30%

  Tak, bardzo ucierpiało  Czy Twoje gospodarstwo ucierpiało na sytuacji związanej z ASF?

 • 25%

  Jeszcze nie, ale obawiam się, że wkrótce ucierpi

 • 45%

  Nie ma to wpływu na moje gospodarstwo

 • 30%

  Tak, bardzo ucierpiało  Czy Twoje gospodarstwo ucierpiało na sytuacji związanej z ASF?

 • 25%

  Jeszcze nie, ale obawiam się, że wkrótce ucierpi

 • 45%

  Nie ma to wpływu na moje gospodarstwo

 • 30%

  Tak, bardzo ucierpiało  Czy cena za mleko, jaką Ci oferują zmieniła się podczas dwóch ostatnich miesięcy?

 • 23%

  Tak, spadła

 • 28%

  Nie zmieniła się

 • 34%

  Tak, wzrosła do 10 gr/kg

 • 15%

  Tak, wzrosła 10 gr/kg i więcej  Czy cena za mleko, jaką Ci oferują zmieniła się podczas dwóch ostatnich miesięcy?

 • 23%

  Tak, spadła

 • 28%

  Nie zmieniła się

 • 34%

  Tak, wzrosła do 10 gr/kg

 • 15%

  Tak, wzrosła 10 gr/kg i więcej  Czy cena za mleko, jaką Ci oferują zmieniła się podczas dwóch ostatnich miesięcy?

 • 23%

  Tak, spadła

 • 28%

  Nie zmieniła się

 • 34%

  Tak, wzrosła do 10 gr/kg

 • 15%

  Tak, wzrosła 10 gr/kg i więcej  Czy cena za mleko, jaką Ci oferują zmieniła się podczas dwóch ostatnich miesięcy?

 • 23%

  Tak, spadła

 • 28%

  Nie zmieniła się

 • 34%

  Tak, wzrosła do 10 gr/kg

 • 15%

  Tak, wzrosła 10 gr/kg i więcej  Tegoroczny średni plon pszenicy ozimej w Twoim gospodarstwie jest:

 • 18%

  Na podobnym poziomie jak w roku 2015

 • 60%

  Niższy o 20% lub więcej

 • 9%

  Niższy o około 10%

 • 13%

  Niższy o około 15%  Tegoroczny średni plon pszenicy ozimej w Twoim gospodarstwie jest:

 • 18%

  Na podobnym poziomie jak w roku 2015

 • 60%

  Niższy o 20% lub więcej

 • 9%

  Niższy o około 10%

 • 13%

  Niższy o około 15%  Tegoroczny średni plon pszenicy ozimej w Twoim gospodarstwie jest:

 • 18%

  Na podobnym poziomie jak w roku 2015

 • 60%

  Niższy o 20% lub więcej

 • 9%

  Niższy o około 10%

 • 13%

  Niższy o około 15%  Tegoroczny średni plon pszenicy ozimej w Twoim gospodarstwie jest:

 • 18%

  Na podobnym poziomie jak w roku 2015

 • 60%

  Niższy o 20% lub więcej

 • 9%

  Niższy o około 10%

 • 13%

  Niższy o około 15%  Czy po ostatnich podwyżkach cen świń rozważasz zwiększenie skali produkcji?

 • 10%

  Tak, już zwiększyłem pogłowie świń w gospodarstwie

 • 11%

  Rozważam zwiększenie skali produkcji, ale poczekam jeszcze na rozwój wydarzeń

 • 34%

  W planach mam ograniczenie produkcji lub rezygnację z chowu świń

 • 45%

  Nie zamierzam na razie powiększać stada  Czy po ostatnich podwyżkach cen świń rozważasz zwiększenie skali produkcji?

 • 10%

  Tak, już zwiększyłem pogłowie świń w gospodarstwie

 • 11%

  Rozważam zwiększenie skali produkcji, ale poczekam jeszcze na rozwój wydarzeń

 • 34%

  W planach mam ograniczenie produkcji lub rezygnację z chowu świń

 • 45%

  Nie zamierzam na razie powiększać stada  Czy po ostatnich podwyżkach cen świń rozważasz zwiększenie skali produkcji?

 • 10%

  Tak, już zwiększyłem pogłowie świń w gospodarstwie

 • 11%

  Rozważam zwiększenie skali produkcji, ale poczekam jeszcze na rozwój wydarzeń

 • 34%

  W planach mam ograniczenie produkcji lub rezygnację z chowu świń

 • 45%

  Nie zamierzam na razie powiększać stada  Czy po ostatnich podwyżkach cen świń rozważasz zwiększenie skali produkcji?

 • 10%

  Tak, już zwiększyłem pogłowie świń w gospodarstwie

 • 11%

  Rozważam zwiększenie skali produkcji, ale poczekam jeszcze na rozwój wydarzeń

 • 34%

  W planach mam ograniczenie produkcji lub rezygnację z chowu świń

 • 45%

  Nie zamierzam na razie powiększać stada  Jak radzisz sobie z kryzysem na rynku mleka?

 • 38%

  Kryzys mnie nie dotyczy

 • 25%

  Ograniczam koszty produkcji

 • 28%

  Rezygnuję z produkcji mleka

 • 9%

  Zmniejszam pogłowie stada  Jak radzisz sobie z kryzysem na rynku mleka?

 • 38%

  Kryzys mnie nie dotyczy

 • 25%

  Ograniczam koszty produkcji

 • 28%

  Rezygnuję z produkcji mleka

 • 9%

  Zmniejszam pogłowie stada  Jak radzisz sobie z kryzysem na rynku mleka?

 • 38%

  Kryzys mnie nie dotyczy

 • 25%

  Ograniczam koszty produkcji

 • 28%

  Rezygnuję z produkcji mleka

 • 9%

  Zmniejszam pogłowie stada  Jak radzisz sobie z kryzysem na rynku mleka?

 • 38%

  Kryzys mnie nie dotyczy

 • 25%

  Ograniczam koszty produkcji

 • 28%

  Rezygnuję z produkcji mleka

 • 9%

  Zmniejszam pogłowie stada  Jaki sposób zbioru i konserwacji zielonek na kiszonkę dominuje w Twoim gospodarstwie?

 • 76%

  zakiszanie w pojedynczych balotach

 • 4%

  zakiszanie w rękawach

 • 9%

  zbiór przyczepą samozbierającą i zakiszanie w pryzmach/silosach

 • 11%

  zbiór za pomocą sieczkarni i zakiszanie w pryzmach/silosach  Jaki sposób zbioru i konserwacji zielonek na kiszonkę dominuje w Twoim gospodarstwie?

 • 76%

  zakiszanie w pojedynczych balotach

 • 4%

  zakiszanie w rękawach

 • 9%

  zbiór przyczepą samozbierającą i zakiszanie w pryzmach/silosach

 • 11%

  zbiór za pomocą sieczkarni i zakiszanie w pryzmach/silosach  Jaki sposób zbioru i konserwacji zielonek na kiszonkę dominuje w Twoim gospodarstwie?

 • 76%

  zakiszanie w pojedynczych balotach

 • 4%

  zakiszanie w rękawach

 • 9%

  zbiór przyczepą samozbierającą i zakiszanie w pryzmach/silosach

 • 11%

  zbiór za pomocą sieczkarni i zakiszanie w pryzmach/silosach  Jaki sposób zbioru i konserwacji zielonek na kiszonkę dominuje w Twoim gospodarstwie?

 • 76%

  zakiszanie w pojedynczych balotach

 • 4%

  zakiszanie w rękawach

 • 9%

  zbiór przyczepą samozbierającą i zakiszanie w pryzmach/silosach

 • 11%

  zbiór za pomocą sieczkarni i zakiszanie w pryzmach/silosach  Jaki procent powierzchni Twoich ozimin wymagał przesiewu?

 • 17%

  10 - 30 proc.

 • 13%

  do 10 proc.

 • 34%

  Nie musiałem przesiewać ozimin

 • 36%

  powyżej 30 proc.  Jaki procent powierzchni Twoich ozimin wymagał przesiewu?

 • 17%

  10 - 30 proc.

 • 13%

  do 10 proc.

 • 34%

  Nie musiałem przesiewać ozimin

 • 36%

  powyżej 30 proc.  Jaki procent powierzchni Twoich ozimin wymagał przesiewu?

 • 17%

  10 - 30 proc.

 • 13%

  do 10 proc.

 • 34%

  Nie musiałem przesiewać ozimin

 • 36%

  powyżej 30 proc.  Jaki procent powierzchni Twoich ozimin wymagał przesiewu?

 • 17%

  10 - 30 proc.

 • 13%

  do 10 proc.

 • 34%

  Nie musiałem przesiewać ozimin

 • 36%

  powyżej 30 proc.  Czy proponowana ustawa wstrzymująca sprzedaż nieruchomości ZWRSP:

 • 18%

  Lepiej, aby nie weszła w życie, a zastąpiła ją ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.

 • 21%

  Problem mnie nie dotyczy

 • 27%

  Ureguluje twoje problemy dotyczące sprzedaży ziemi

 • 34%

  Utrudni ich rozwiązanie  Czy proponowana ustawa wstrzymująca sprzedaż nieruchomości ZWRSP:

 • 18%

  Lepiej, aby nie weszła w życie, a zastąpiła ją ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.

 • 21%

  Problem mnie nie dotyczy

 • 27%

  Ureguluje twoje problemy dotyczące sprzedaży ziemi

 • 34%

  Utrudni ich rozwiązanie  Czy proponowana ustawa wstrzymująca sprzedaż nieruchomości ZWRSP:

 • 18%

  Lepiej, aby nie weszła w życie, a zastąpiła ją ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.

 • 21%

  Problem mnie nie dotyczy

 • 27%

  Ureguluje twoje problemy dotyczące sprzedaży ziemi

 • 34%

  Utrudni ich rozwiązanie  Czy proponowana ustawa wstrzymująca sprzedaż nieruchomości ZWRSP:

 • 18%

  Lepiej, aby nie weszła w życie, a zastąpiła ją ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 5 sierpnia 2015 r.

 • 21%

  Problem mnie nie dotyczy

 • 27%

  Ureguluje twoje problemy dotyczące sprzedaży ziemi

 • 34%

  Utrudni ich rozwiązanie  Czy projekt pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej wpłynie na opłacalność produkcji w Twoim gospodarstwie?

 • 51%

  Pomoc nie poprawi opłacalności mojej produkcji świń

 • 21%

  Skorzystam z pomocy w nieznacznym stopniu, więc nie wpłynie to na poprawę opłacalności mojej produkcji

 • 15%

  Tak, pomoc poprawi opłacalność mojej produkcji świń

 • 13%

  Według kryteriów obecnego projektu moja produkcja nie kwalifikuje się do pomocy  Czy projekt pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej wpłynie na opłacalność produkcji w Twoim gospodarstwie?

 • 51%

  Pomoc nie poprawi opłacalności mojej produkcji świń

 • 21%

  Skorzystam z pomocy w nieznacznym stopniu, więc nie wpłynie to na poprawę opłacalności mojej produkcji

 • 15%

  Tak, pomoc poprawi opłacalność mojej produkcji świń

 • 13%

  Według kryteriów obecnego projektu moja produkcja nie kwalifikuje się do pomocy  Czy projekt pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej wpłynie na opłacalność produkcji w Twoim gospodarstwie?

 • 51%

  Pomoc nie poprawi opłacalności mojej produkcji świń

 • 21%

  Skorzystam z pomocy w nieznacznym stopniu, więc nie wpłynie to na poprawę opłacalności mojej produkcji

 • 15%

  Tak, pomoc poprawi opłacalność mojej produkcji świń

 • 13%

  Według kryteriów obecnego projektu moja produkcja nie kwalifikuje się do pomocy  Czy projekt pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej wpłynie na opłacalność produkcji w Twoim gospodarstwie?

 • 51%

  Pomoc nie poprawi opłacalności mojej produkcji świń

 • 21%

  Skorzystam z pomocy w nieznacznym stopniu, więc nie wpłynie to na poprawę opłacalności mojej produkcji

 • 15%

  Tak, pomoc poprawi opłacalność mojej produkcji świń

 • 13%

  Według kryteriów obecnego projektu moja produkcja nie kwalifikuje się do pomocy  Przy zakupie nowych maszyn zamierzasz skorzystać z:

 • 21%

  finansowania fabrycznego

 • 8%

  kredytu komercyjnego

 • 13%

  kredytu preferencyjnego

 • 58%

  wsparcia z PROW  Przy zakupie nowych maszyn zamierzasz skorzystać z:

 • 21%

  finansowania fabrycznego

 • 8%

  kredytu komercyjnego

 • 13%

  kredytu preferencyjnego

 • 58%

  wsparcia z PROW  Przy zakupie nowych maszyn zamierzasz skorzystać z:

 • 21%

  finansowania fabrycznego

 • 8%

  kredytu komercyjnego

 • 13%

  kredytu preferencyjnego

 • 58%

  wsparcia z PROW  Przy zakupie nowych maszyn zamierzasz skorzystać z:

 • 21%

  finansowania fabrycznego

 • 8%

  kredytu komercyjnego

 • 13%

  kredytu preferencyjnego

 • 58%

  wsparcia z PROW

BĄDŹ NA BIEŻĄCO


RYNEK, KONTRAKTY, KOMENTARZE


» WSZYSTKIE WYDARZENIA

EKSPERCI FARMERA

OFERTY

 • GORĄCE OFERTY:

 • GORĄCE OFERTY:

TU KUPISZ FARMERA

FORUM FARMERA

witch5

Dokładnie jak mówisz men

men2face

mieszaniny z boxerem sa ok dlaczego za wczesnie na dff??komplet bayera dajesz juz od szpilki.ze wzgledu na działanie odglebowe wskazane aby poszedł...

Pałuczanin81

@witch- czyli te mięszaniny boxer-a podawane powyżej to masz sprawdzone? @jarki od jakiej fazy ten DFF