Okrągłe 25 lat działalności Fundacja EFRWP świętuje podczas dwudniowej konferencji pt.: „Przyszłość obszarów wiejskich w Europie”. W panelach dyskusyjnych udział wezmą m.in. Phil Hogan, obecny komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w KE, a także byli komisarze UE: Franz Fichler, Ray MacSharry oraz Dacian Ciolos, którzy po raz pierwszy wspólnie odwiedzili Polskę. Wśród  zaproszonych gości znaleźli się również m.in.: Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej Fundacji EFRWP.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej została powołana w 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy rządem polskim, a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Bezpośredni nadzór nad działaniami EFRWP, przez pierwsze lata jej istnienia, pełniła Komisja Europejska.

 – Przez ostatnie ćwierć wieku bardzo wiele zmieniło się na polskiej wsi, można nawet stwierdzić, że transformacja roku 1989 gruntownie ją przebudowała. 25 lat temu Polska była importerem żywności, a Fundusz powstał ze środków uzyskanych ze sprzedaży pomocy żywnościowej z Zachodu. Dziś jesteśmy jednym z największych eksporterów żywności w Europie, ten eksport to ponad 21 miliardów euro. Postęp naszego kraju jest więc niewyobrażalny. Doskonale pamiętam początki tego procesu – telefonizację wsi. Przy wsparciu Funduszu powstało w owym czasie 250 000 nowych przyłączeń. 

To była rewolucja – mówi Artur Balazs, Prezes Kapituły Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta

– Jesteśmy niemal równolatkiem III Rzeczypospolitej. Już od ponad 25 lat pomagamy zmienić wizerunek polskiej wsi. Przez ten czas, dzięki programom Naszej Fundacji powstało wiele nowych szkół i setki kilometrów dróg wiejskich, tysiące gospodarstw zostało podłączonych do sieci gazowej,
a lokalni pracodawcy zaczęli tworzyć w swoich firmach nowe miejsca pracy. Z biegiem czasu zaczęliśmy również prowadzić działania społeczne i edukacyjne, które dają mieszkańcom terenów wiejskich nowe formy aktywności – mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.