Joerg Rehbein – dyrektor na obszar Europy Środkowej i Wschodniej, podsumował ostatnie wydarzenia w Crop Science związane z przejęciem firmy Monsanto. U podstaw decyzji legła przyświecająca firmie Bayer dewiza - Science For A Better Life (Nauka dla lepszego życia), co wymaga od niej stałego wysiłku w rozwoju i kształtowaniu przyszłości rolnictwa. Niezbędnym tego elementem jest systematyczne wprowadzanie do praktyki innowacyjnych produktów. Wymogiem ich uzyskania są szeroko zakrojone badania, na które firma przeznacza rocznie 4,2 mld euro.

Bardzo podobna wizja przyświeca firmie Monsanto, a jej osiągnięcia w dziedzinie hodowli i nasiennictwa doskonale komplementują się z oferowanymi przez firmę Bayer technologiami ochrony roślin. Obie są gigantami w swoich dziedzinach, a połączona baza badawcza stworzy zupełnie nowe możliwości rozwoju rolnictwa. Pozwoli wprowadzić do praktyki rolniczej jeszcze plenniejsze odmiany, dla których opracowane zostaną bardzo skuteczne strategie ochrony. Dostarczy to doskonałych narzędzi do rozwoju zrównoważonego rolnictwa.

Do końca 2017 r. Bayer i Monsanto pozostaną dwiema samodzielnymi, nadal konkurującymi ze sobą firmami.

Podobał się artykuł? Podziel się!