Efekty realizacji programu podsumowano we wtorek w Kielcach.

W ocenie marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, PROW to bardzo ważny program, nie tylko ze względu na jego wartość finansową, ale też na charakter regionu. Jak przypomniał, wg szacunków 92 proc. powierzchni woj. świętokrzyskiego stanowią obszary wiejskie, zamieszkiwane przez 55 proc. wszystkich mieszkańców regionu.

- Takie projekty jak odnowa wsi, wodno-kanalizacyjne, melioracje, scalanie gruntów, a także te podejmowane w ramach działania +Leader+ (realizowanym przez Lokalne Grupy Działania - PAP), które uwalnia ogromny potencjał i rozwija przedsiębiorczość, to namacalne efekty tego programu - podkreślił Jarubas podczas konferencji.

Wg przedstawionych danych, dzięki realizacji PROW, na terenach wiejskich woj. świętokrzyskiego zbudowano lub zmodernizowano 690 km sieci kanalizacyjnej i 260 km wodociągowej, zbudowano ponad 5,5 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 11 dużych oczyszczalni.

Zagospodarowano niemal sto centrów wsi. Zmodernizowano 482 budynki pełniące funkcję kulturalne, a także wybudowano lub odnowiono 387 obiektów sportowych, miejsc rekreacji i placów zabaw.

Wybudowano także niemal 200 km ścieżek rowerowych. Odnowiono elewacje lub dachy 30 zabytkowych kościołów oraz odrestaurowano ok. stu innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Jak powiedział burmistrze miasta i gminy Chęciny Robert Jaworski, dzięki programowi samorząd zrealizował projekty o wartości ok. 10 mln zł. - Wykorzystaliśmy ten program maksymalnie, w różnych obszarach i trudno by było zrealizować te przedsięwzięcia bez środków z zewnątrz - ocenił burmistrz.

Bogata w zabytki architektury i atrakcyjna pod względem krajobrazowym gmina, zrealizowała wiele projektów związanych m.in. z turystyką, sportem i rekreacją. Wybudowano szlaki spacerowe, stworzono grupę rycerską, zorganizowano imprezy z rekonstrukcją wydarzeń historycznych, przygotowano różnorodne materiały promujące gminę. Miejscowa hala sportowa zyskała siłownię, a zespoły sportowe - sprzęt. Wybudowano też boiska, utworzono wypożyczalnię rowerów i wyremontowano wiejskie świetlice.