- Jednym z najważniejszych wyzwań dla Małopolski jest potrzeba zmierzenia się z małym, rozdrobnionym rolnictwem i małym przetwórstwem. Takie rolnictwo jest postrzegane jako problem, a my jako fundacja uważamy, że może to być szansą i źródłem konkurencyjności regionu" - powiedział prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska Rafał Serafin.

Według niego "jest to zgodne ze światowymi trendami, by produkcja żywności była związana z konsumpcją w obrębie małych regionów". - Taki lokalny system żywnościowy funkcjonuje w USA i w Europie, u nas jest odwrotny trend, bo udajemy, że te małe gospodarstwa i przetwórnie są problemem - zauważył Rafał Serafin.

Jak poinformował, kwestia ta została dostrzeżona przez małopolski urząd marszałkowski w priorytetach programu rozwoju województwa na przyszłe lata. Planowane jest także podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a Fundacją Partnerstwo dla Środowiska w zakresie stworzenia zintegrowanego systemu produkcji i marketingu płodów rolnych oraz ich przetworów opartych na tradycyjnych i ekologicznych metodach produkcji.

Próbie znalezienia takich rozwiązań, promujących drobnych rolników i przetwórców, poświęcone było m.in. seminarium eksperckie "Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce. Miejsce żywnościowego produktu lokalnego w kształtowaniu konkurencyjności Małopolski", jakie odbyło się we wtorek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Produkt Lokalny Małopolska to pięcioletni program, realizowany w latach 2011-2014 przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Ma na celu wykreowanie systemu wspólnych działań instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz rolników na rzecz zwiększania podaży i popytu jakościowych produktów lokalnych.

Wykreowany w ramach projektu "Model Produktu Lokalnego Małopolska" ma stać się ważnym instrumentem zrównoważonego rozwoju Małopolski, w szczególności słabo rozwiniętych obszarów wiejskich.

Tworzenie modelu będzie składać się z kilku etapów. W pierwszej kolejności ustalone zostaną lokalne produkty, związane z konkretnymi obszarami. Produkty lokalne z danego regionu wejdą z kolei w skład marek lokalnych - w ramach projektu opracowany zostanie kodeks postępowania, który będzie określał zasady zaliczania produktów do danej marki lokalnej.