W nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym biblioteki nadal pełnią bardzo ważną rolę. Polega ona między innymi na organizowaniu dostępu do światowych zasobów wiedzy.
 
Rynek wiedzy
O wartości rynkowej przedsiębiorstwa mniej decyduje dziś kapitał rzeczowy niż kapitał intelektualny, wartość reprezentowana przez pracowników, ich wiedza i umiejętności  oraz sprawność organizacyjna przedsiębiorstwa – mówił Mieczysław Adamowicz z Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW podczas konferencji „Zarządzanie wiedzą i informacją w organizacjach pracujących dla wsi i rolnictwa”. Podstawowym czynnikiem produkcji staje się wiedza i informacja. Mieszkańcy Europy wchodzą w fazę cywilizacji cyfrowej. Dotyczy to wszystkich sfer aktywności społeczno-zawodowej. Współczesne społeczeństwo nazywane jest społeczeństwem informacyjnym lub  społeczeństwem wiedzy, przy czym wiedza wykorzystywana jest niezwykle intensywnie. Dostęp do jej światowych zasobów zapewnia Internet.
 
Jeśli nie ma w internecie
Mówi się pół żartem, pół serio, że jeśli czegoś nie ma w Internecie, to w ogóle nie istnieje. Zdaniem biorących udział w konferencji Jana Saloniego i Bartosza Margola z Funduszu Współpracy Internet jest szczególną szansą rozwoju dla obszarów wiejskich. Wiele problemów zniknęłoby, gdyby wieś miała szybki i tani dostęp do Internetu. Odległość do miasta, urzędu skarbowego, urzędu gminy, biblioteki czy poczty dzięki Internetowi przestaje mieć znaczenie. W krajach skandynawskich na przykład większość spraw związanych z prowadzeniem firmy (łącznie z jej założeniem!) można załatwić przez Internet.

Internet to także idealne narzędzie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Daje on bowiem niewyobrażalną jeszcze do niedawna szansę śledzenia działań administracji, a dzięki temu także możliwość wpływania na te działania i uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji. Można sobie wyobrazić także głosowanie przez Internet w referendach, a nawet w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. A ponadto lokalne internetowe gazety, biura ogłoszeń, a nawet rozgłośnie radiowe – wszystko tanio, szybko i na wyciągnięcie ręki.