W marcu zamknął się cykl spotkań teoretycznych, stanowiących część programu edukacyjnego Zielona Akademia, zorganizowanego przez firmę Syngenta Crop Protection.

Szybko rozwijająca się technologia rolna nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób efektywnie zwalczać groźne choroby roślin uprawnych, o czym należy pamiętać, jak rozpoznać ewentualne zagrożenia w branży rolnej?

Niekorzystne zmiany pogodowe, problem odporności chwastów, intensyfikacja występowania chorób grzybowych czy też rozmnażanie się szkodliwych gatunków owadów – wszystko to wpływa na straty w plonach, a niekiedy wyniszczenie całych plantacji. Dlatego niezwykle cenna jest wiedza o różnych sposobach zwalczania chwastów, chorób i szkodników co roku występujących na plantacjach.

Chęć podzielenia się doświadczeniem i przekazania informacji z zakresu ochrony roślin stała się myślą przewodnią cyklu spotkań w ramach Zielonej Akademii.

W każdej z 17 szkół o profilu rolniczym odbyły się trzy półtoragodzinne spotkania, na których przedstawiciele firmy Syngenta Crop Protection zaprezentowali uczniom najnowsze metody ochrony kluczowych roślin uprawnych: zbóż, rzepaku i kukurydzy. Niekiedy 90 minut przewidzianych na wykład okazywało się niewystarczające. Nauczyciele zgodnie przyznają, że sami nie spodziewali się tak dużego zainteresowania ze strony młodych ludzi.

– Nawet najbardziej niepokorni uczniowie bardzo się zaangażowali podczas szkoleń – stwierdziła Aleksandra Twardowska, nauczycielka w Zespole Szkół Rolniczych w Bratoszewicach. Wszyscy notowali, odpowiadali na zadawane pytania, czasami też zgłaszali wątpliwości.

Co wpłynęło na tak duże zainteresowanie i zaangażowanie uczniów podczas zajęć? Po pierwsze – wiedza wykładowców, czyli przedstawicieli organizatora programu. Bezpośredni kontakt z rolnikami, ich pracą i problemami pozwolił szczegółowo przybliżyć młodzieży wszystkie najważniejsze kwestie. Podczas spotkań szkoleniowych nie ograniczali się do przekazywania teorii, chętnie dzielili się swoim doświadczeniem, praktyką, często podając przykłady wzięte z życia. Po drugie – niestandardowa forma zajęć. Zaciekawienie uczniów wzmagały prezentacje multimedialne, zagadki, konkursy, materiały edukacyjne oraz drobne upominki. Wreszcie po trzecie – perspektywa nagród, które można wygrać w konkursach w ramach kolejnych części programu.

Zajęcia teoretyczne zwieńczone zostały testem weryfikacyjnym, który kończył pierwszy etap Zielonej Olimpiady. Został on przeprowadzony 3 kwietnia br. Frekwencja dopisała, choć udział był dobrowolny. We wszystkich szkołach jednocześnie uczniowie rozpoczęli zmagania z trzydziestoma pytaniami z zakresu technologii ochrony zbóż, kukurydzy i rzepaku. W ciągu 45 minut musieli wykazać się wiedzą zdobytą podczas spotkań. Test wymagał solidnego przygotowania, gdyż pytania nie odnosiły się wyłącznie do wiadomości przekazanych bezpośrednio podczas zajęć, ale dodatkowo uwzględniał informacje zawarte w przekazanych uczniom materiałach edukacyjnych. Jak każde wydarzenie tego typu, test wzbudzał wiele emocji. Mimo stresu młodym ludziom nie brakowało dobrego humoru. – Łatwo nie było, ale wydaje nam się, że daliśmy radę – twierdzili uczniowie. Nie są jeszcze znane wyniki testów. Zostaną ogłoszone w drugiej połowie kwietnia.

To jeszcze nie koniec wyzwań w ramach Zielonej Olimpiady. Dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły weźmie udział w Wielkim Finale, w którym czekają nagrody: discmany, aparaty cyfrowe, a dla głównego zwycięzcy – laptop. Na wygranej zależy także nauczycielom, gdyż zarówno szkoły, jak i opiekunowie najlepszych uczniów zostaną nagrodzeni. O dalszym przebiegu konkursu będziemy informować.Kukurydza najciekawsza
Szkoły wyraźnie cieszą się z zaproszenia do programu edukacyjnego Zielona Akademia. Udział w tej akcji traktują jako swoiste wyróżnienie. Sposób realizacji i przekazywana wiedza odpowiadają potrzebom uczniów i nauczycieli. Refleksjami z tej akcji dzieli się Andrzej Dąbrowski, opiekun programu z Zespołu Szkół nr 4 w Wałczu.

Jak ocenia Pan dotychczasową działalność Zielonej Akademii? Czy proponowana forma i samo przesłanie programu odpowiada potrzebom uczniów?
Jesteśmy po raz pierwszy uczestnikami cyklu szkoleń Zielonej Akademii. W ocenie mojej i większości uczniów pomysł, forma zajęć oraz sposób realizacji są dobre, odpowiadają potrzebom i możliwościom percepcyjnym uczniów.

Jakie korzyści płyną, zarówno dla szkoły, jak i dla uczniów, z udziału w programie?
Uczestnictwo w programie to i dla szkoły, i dla uczniów swoiste wyróżnienie, które podkreślałem, przekazując moim podopiecznym wiadomość o objęciu nas cyklem szkoleń Zielonej Akademii. Uczniowie szkół rolniczych potrzebują takiej formy dowartościowania, która dla wielu z nich jest bodźcem, zachęcającym do dalszej, intensywniejszej nauki. Zajęcia na temat ochrony podstawowych roślin uprawnych zostały przyjęte przez wszystkich z dużym entuzjazmem. Materiały promocyjne i dydaktyczne, które otrzymali uczestnicy szkolenia, będą bardzo przydatne w realizacji cyklu nauczania z produkcji roślinnej.

Co jeszcze można by zrobić, aby zwiększyć atrakcyjność programu?
Nie widzę potrzeby zmian. Forma realizowanych zajęć jest odpowiednia, ciekawa dla uczniów i mobilizująca ich do aktywności.

Który z wykładów cieszył się największym zainteresowaniem i dlaczego?
Z moich obserwacji wynika, że największym zainteresowaniem cieszył się temat poświęcony kukurydzy. Forma i sposób przekazania informacji uczniom, stosowanie metod aktywizujących i wizualizacja wykładu to bodźce, które spowodowały zwiększone zainteresowanie. Zajęcia, urozmaicone fragmentami filmów oraz konkursem, mobilizowały uczniów do aktywnego uczestnictwa. Dotarcie do tak dużej grupy uczestników szkolenia wymaga inwencji twórczej, której prowadzącemu nie brakowało. Nie ukrywam, że zainteresowanie części słuchaczy tematyką szkolenia było „służbowe”, mimo to z zaciekawieniem słuchali omawianych zagadnień.

Jak uczniowie przygotowywali się do  tego testu?
Po każdym szkoleniu z większością jego uczestników przeprowadziliśmy rozmowy „testowe” na temat omawianych zagadnień. Analizowaliśmy ulotki informacyjne, przeglądaliśmy katalogi chorób i szkodników roślin. Uczniowie odpowiadali na postawione przez opiekunów pytania. W klasach II i III Technikum Rolniczego przeprowadzony został wcześniej wewnętrzny test szkolny, przygotowany przeze mnie, na podstawie materiałów otrzymanych w czasie szkoleń.

Źródło "Farmer" 07/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!