Trochę długa nazwa projektu – „Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich” – prezentuje od razu jego główny cel. „eFarmer” ma stworzyć system szybkiej i łatwej wymiany informacji między różnymi instytucjami, rolnikami i doradcami przy wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych i telefonii komórkowej.

Kto i co?
Projekt „eFarmer” organizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG IIIC. Z założenia „eFarmer” ma trwać od marca 2006 do grudnia 2007 r. Uczestniczą w nim cztery kraje: Polska, Czechy, Estonia i Finlandia. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 2,5 mln euro. Najmniejszy udział w realizacji wszystkich założeń ma Estonia. Z fińskiej strony udział bierze szereg firm (ProAgria Maaseutukeskusten Liito, Agricultural Dataprocessing Centre, Stowarzyszenie Ośrodków Doradztwa Rolniczego SLF, Nylands Svenska Lantbrukssallskap, Agropolis, Agrifood Research), których pracę koordynuje ProAgria (stowarzyszenie organizacji doradztwa rolnego). Wspomniane firmy uczestniczą też w tworzeniu narzędzi elektronicznych. Partnerem wiodącym projektu „eFarmer” jest czeski region Pardubice (odpowiednik naszego województwa). Oprócz tego biorą udział również czeskie firmy komercyjne specjalizujące się w produkcji pogramów komputerowych i w doradztwie rolniczym (Zemedelsky informacni servis, Farmsys, IdeaHELP, Agrokonzulata poradentzvi, AgroKonzulata i ICT Consulting). Koordynatorem działań po polskiej stronie jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział Poświętne w Płońsku. Specjaliści z ośrodka w Poświętnem zajmują się koordynowaniem działań wszystkich krajowych instytucji, stroną finansową projektu i promocją. Ten najstarszy w Polsce ODR pracuje z rolnikami, organizacjami z kraju, Unii Europejskiej, jak i tymi spoza jej granic. Dlatego nie dziwi fakt, że to właśnie Oddział w Poświętnem przoduje w realizacji „eFarmera”. Bardzo ważną rolę w projekcie odgrywają również Centrum Doradztwa Rolniczego z Brwinowa, Politechnika Warszawska, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk z Jastrzębca i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy.