Liczba grup rośnie, chociaż ciągle powoli i niestety coraz wolniej. W 2008 r. zarejestrowano 158 grup producentów rolnych, w 2009 r. - 134, a do 30 listopada 2010 r. - 128 grup. Aktualnie najwięcej grup producentów rolnych działa w województwach: wielkopolskim - 118, kujawsko-pomorskim - 79, dolnośląskim - 76. Najsłabiej zorganizowane są województwa: świętokrzyskie, łódzkie i małopolskie. Grupy producentów rolnych najczęściej zakładane są przez producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, świń oraz drobiu. Łącznie we wszystkich grupach producentów rolnych zrzeszonych jest około 23 tys. osób.
Dodatkowo w sektorze owoców i warzyw funkcjonują 223 grupy i organizacje rolników, które otrzymały wsparcie w wysokości 1,1 mld zł.