Patronat nad I Kongresem Nauk Rolniczych objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, a w Komitecie Honorowym zadeklarowali swój udział Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prymas Polski oraz Ministrowie – członkowie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.

Celem Kongresu Nauk Rolniczych jest:
- wskazanie działań umożliwiających pełną synchronizację polityki naukowej i naukowo-
technicznej z polityką rolną ;
- integracja środowiska naukowego wokół priorytetów polityki rolnej;
- promocja nauk rolniczych.

Kongres realizowany będzie w ramach obrad dwóch sesji plenarnych i pięciu sesji panelowych. Głównymi zagadnieniami sesji plenarnych będą:
• Kierunki rozwoju nauk rolniczych i ich wpływ na kształt polityki rolnej w Polsce w okresie średnio i długoterminowym.
• Nauka na rzecz sektora rolno-spożywczego - bezpieczeństwo żywności, standardy jakościowe, wdrażanie innowacji.

Sesje panelowe ukierunkowane będą na ekonomiczne i prawne aspekty prowadzenia działalności naukowej oraz przyszłe rozwiązania, w dziedzinach obejmujących:
1. Kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce na tle Wspólnej Polityki Rolnej.
a) rolnictwo industrialne, zrównoważone czy ekologiczne;
b) znaczenie rozwoju infrastruktury rolniczej i wiejskiej;
c) produkcja rolnicza na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej.

2. Zmiany klimatyczne i ich wpływ na kierunki badań i rolnictwo.
a) gospodarka wodna wsi i rolnictwa;
b) postęp biologiczny i technologie produkcji w warunkach zmieniającego się klimatu;
c) gospodarka leśna i jej wpływ na rolnictwo i środowisko.

3. Rola nauki w realizacji bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
a) kryteria gwarancji bezpieczeństwa i jakości;
b) dobrostan zwierząt i jego wpływ na efekty produkcyjne;
c) genetycznie modyfikowane organizmy i ich wpływ na żywność i środowisko.

4. Rozwój technologii rolno-spożywczej i biotechnologii oraz ochrona bioróżnorodności.
a) kierunki rozwoju technologii rolno-spożywczej i biotechnologii w produkcji żywności;
b) ochrona bioróżnorodności w środowisku produkcji rolniczej;
c) kryteria bioróżnorodności i współczesne dylematy jej ochrony.