W minionym roku rozpoczęty został proces przejmowania, od samorządów powiatowych, części szkół i placówek kształcących w zawodach rolniczych. W efekcie podjętych działań z początkiem 2007 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stał się organem prowadzącym i realizującym także nadzór pedagogiczny w stosunku do 10 szkół rolniczych. Są to szkoły w: Mieczysławowie, Janowie, Okszowie, Siennicy Różanej, Różańcu, Kolorówce, Leśnej Podlaskiej, Mokrzeszowie, Bydgoszczy, oraz Sichowie Dużym.

Proces przejmowania kolejnych szkół rolniczych w gestię Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest kontynuowany również w roku bieżącym. W maju podpisanych zostało w tej sprawie 19 porozumień i przewiduje się, że do końca 2007 r. zostanie przekazanych łącznie ok. 45 szkół i placówek rolniczych.

Zmiana podległości szkół rolniczych ma na celu przede wszystkim poprawę warunków ich funkcjonowania, a tym samym podwyższenia standardów kształcenia zawodowego. Ponadto przejęcie części szkół stworzyło Ministrowi formalne podstawy do powołania, jeszcze w 2007 r., ogólnopolskiej placówki doskonalenia nauczycieli, której głównym zadaniem, oprócz doskonalenia zawodowego nauczycieli, będzie opracowywanie i aktualizacja programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych.

Założeniem resortu jest, aby w tworzenie nowego modelu szkół rolniczych aktywnie włączały się także jednostki podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tj. Agencje, Główne Inspektoraty, Instytuty Badawczo-Rozwojowe, Centrum Doradztwa Rolniczego, a także Centralna Biblioteka Rolnicza.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!