Zapraszając kogoś po raz pierwszy do naszego gospodarstwa często musimy podczas opisu miejsca posiłkować się odniesieniami do charakterystycznych punktów w naszej okolicy. O wiele prościej byłoby pokazać punkt na mapie, któryby zawierał wszelkie możliwe odniesienia opisu miejsca i okolicy. Z pomocą przychodzą serwisy z mapami (opisane w numerze 3/2012 Farmera), których w sieci znajdziemy wiele. Mapy na tych serwisach można wykorzystywać na różne sposoby, od biernego przeglądania aż do czynnego ich modyfikowania i uzupełniania. Nie wiele osób zdaje sobie sprawę, iż przeciętny użytkownik Internetu może zamieszczać na kolejnych warstwach swoje informacje, udostępniając je użytkownikom całego świata. Mogą to być na przykład zdjęcia danej okolicy lub charakterystycznych budynków. Serwisy takie umożliwiają, też zaznaczenie wybranego fragmentu mapy, który to może być udostępniony w formie linku lub zagnieżdżonej strony. Kolejnym krokiem wykorzystania map, może też być nanoszenie na niej ścieżek, dróg, posesji, firm oraz ciekawych miejsc. Posiadając własną stronę WWW lub blog (czytaj jak założyć w Farmerze 6/2012) możemy uatrakcyjnić jej funkcjonalność o interaktywne własne mapy. Tak też w zależności czy chcesz pokazać na mapie dokładny dojazd do gospodarstwa lub pokazać walory swojej okolicy można skorzystać z poniższych propozycji.

Przykład 1.

Wszyscy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne zapraszając gości dbają o to aby w swojej ofercie umieścić jak najwięcej informacji o gospodarstwie i jego położeniu. Nie wystarczy jednak wszystko opisać słowami. Możemy skorzystać z portali internetowych, które pozwalają na zamieszczenie zdjęć z możliwością lokalizowania ich na mapie. Od kilku miesięcy firma Google wprowadziła ściślejszą integrację swoich wielu usług. Między innymi użytkownicy kont pocztowych mają teraz dostępne inne usługi bez wymogu dodatkowego rejestrowania się w serwisie. Logując się do Panoramio.com możemy dodać zdjęcia przedstawiające widok krajobrazu oraz budynków, które mogą być zlokalizowane a następnie wyświetlane na mapach Google (po włączeniu na nich opcji „zdjęcia”). Aby zdjęcie zostało zatwierdzone do wyświetlania na mapie, musi zostać zweryfikowane przez zespół współpracowników firmy ze względu na prawidłowość przedstawianej treści (prywatność innych osób oraz przedstawienie okolicy, do której przypisaliśmy zdjęcie). Proces ten trwa przeważnie kilka dni, po którym nasze zdjęcia będą wyświetlane miliardom użytkowników Internetu. Nasze zdjęcia zostaną wyświetlone w towarzystwie innych wcześniej już dodanych. Użytkownik przeglądając fotografie nabiera pewności co do prawidłowości ich treści, zdjęcia tej samej okolicy innych użytkowników będą żelaznym potwierdzeniem i dodatkowym opisem okolicy.