W związku z dużym zainteresowaniem Czytelników tematem podłączenia Internetu na wsi w najbliższych numerach opublikujemy kilka artykułów dokładnie poruszających najważniejsze aspekty tego zagadnienia.

Użytkownicy

Ubiegły rok to kolejny wzrost użytkowników komputerów oraz Internetu. Biorąc pod uwagę ludność całego kraju, aż 54 proc. gospodarstw domowych ma komputer, a 41 proc. korzysta z Internetu. Z drugiej strony sytuacja wygląda trochę inaczej, jeśli podzielić wykorzystanie Internetu w miastach i na wsi. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 60 proc. gospodarstw domowych ma komputer, na wsi – 46 proc. Skąd ta różnica? Istotnych aspektów jest kilka, ale jednym z najważniejszych jest łatwiejszy dostęp do sieci w miastach. Miejskie bloki mieszkalne „pokryte” są sieciami kablowymi, dzięki którym mogą korzystać z telewizji cyfrowej oraz Internetu. Nie jest to jedyna możliwość podłączenia Internetu w mieście. Do tego dochodzą wszystkie inne możliwości związane z liniami telefonicznymi, ofertą dostawców telekomunikacyjnych (jak TP SA), Internetem radiowym i bezprzewodową ofertą sieci komórkowych.

Temat rozwinięcia sieci informatycznej w naszym kraju nie jest obcy. Od wielu lat sytuacja się poprawia i gospodarstw domowych podłączonych do Internetu jest coraz więcej. Jednak do tej pory ten proces był zbyt powolny. Dlaczego? Aby zbudować sieć z dostępem do Internetu (na przykład dla wsi) lub punkt dostępowy (centralę, która umożliwia podłączenie do Internetu), trzeba zaangażować duże środki finansowe. Nawet największe firmy telekomunikacyjne nie będą chciały ponosić wysokich kosztów dla kilkudziesięciu osób. Jednak dzięki rozmaitym rozwiązaniom i programom część osób mieszkających na wsi doczekała się Internetu. Przykładem mogą być programy e-VITA i e-VITA II (2 edycja) prowadzone przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Cisco Systems i Fundację Wspomagania Wsi. Efektem drugiej edycji programu było założenie 11 niekomercyjnych sieci komputerowych zapewniających dostęp do Internetu w 64 wsiach (ponad 1100 osób prywatnych i instytucji), w 11 miejscowościach powstały publiczne miejsca dostępu do Internetu, ponad 1700 osób wzięło dział w szkoleniach dotyczących Internetu.