Jednostką przyjmującą grupę była DEULA, instytucja specjalizująca się w kształceniu w tzw. systemie dualnym oraz doskonaleniu zawodowym w różnych zawodach. Jedną z głównych, wykorzystywanych tam form kształcenia są moduły szkolenia związane z rolnictwem, w szczególności w zakresie chemicznej ochrony roślin, uprawy i nawożenia gleb. Zespół Szkół CKR w Starym Lubiejewie współpracuje z DEULĄ od wielu lat realizując projekty zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli.

W czasie pobytu i odbywania stażu uczestnicy zapoznali się z nowoczesnymi maszynami, urządzeniami i technologiami stosowanymi w rolnictwie. Poza tym mieli możliwość zapoznania się z systemem szkolenia zawodowego w Niemczech, z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz ze sposobami zapobiegania wypadkom i działaniami podejmowanymi na rzecz ochrony środowiska przy pracach związanych z rolnictwem.

Tematyka praktyk obejmowała:

  • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne ciągników rolniczych wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji, właściwą ochronę środowiska i ergonomię pracy,
  • nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi i maszyn rolniczych stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej wpływających na bezpieczeństwo eksploatacji, właściwą ochronę środowiska i ergonomię pracy,
  • bezpieczeństwo prac wykonywanych przy pracach wewnątrz gospodarstwa (produkcja zwierzęca, konserwacja sprzętu, prace porządkowe),
  • środki ochrony osobistej,
  • nowe maszyny i techniki nawożenia oraz chemicznej ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Do realizacji programu uczniowie mieli do dyspozycji doskonale wyposażone warsztaty w nowoczesne maszyny i urządzenia różnych niemieckich firm, które w ramach promocji swoich produktów i konkurencji między sobą bardzo chętnie oddają do ćwiczeń swoje produkty. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w jeździe ciągnikami marki Fend o mocy 180 KM i New Holland o mocy 270 KM. Na zajęciach praktycznych uczestnikom projektu zaprezentowano obsługę i poprawną eksploatację opryskiwaczy Amazone i Lemken.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się, jak istotne jest przestrzeganie przepisów BHP w pracach polowych oraz podczas wykonywania czynności codziennych w gospodarstwie rolnym. Szczególnie duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska oraz ochronę zdrowia. Podczas licznych wycieczek do czołowych producentów sprzętu rolniczego w Niemczech takich jak AMAZONE i CLAAS uczniowie zostali zapoznani z nowoczesną technologią stosowaną w budowie maszyn oraz z rozwiązaniami, dzięki którym praca na roli staje się bardziej efektywna. Wysoko rozwinięta technika ułatwia dokładną regulację maszyn, co powoduje minimalizację wydatków związanych z zakupem np. środków ochrony roślin oraz sprzyja podejmowaniu działań mających na celu ochronę środowiska.