Uzyskanie i utrzymanie wysokiego potencjału plonotwórczego gleb poprzez systematyczną odbudowę ich naturalnej żyzności z wykorzystaniem stymulatora funkcji życiowych gleby, decydować będzie o ich przydatności rolniczej w długiej perspektywie czasu oraz ograniczy stosowanie konwencjonalnych nawozów i zabiegów uprawowych, zwiększając możliwości produkcji najlepszej jakościowo żywności. Ten kierunek myślenia wpisuje się w koncepcję rolnictwa zrównoważonego, które stanowi jedyną rozsądną i racjonalną perspektywę rozwoju branży, co potwierdza również projekt zmian legislacyjnych w UE. Trend ten jest coraz wyraźniejszy w krajach wysokorozwiniętych, głównie we Francji, Szwajcarii, Austrii, a od niedawna popularyzowany jest także intensywnie w Niemczech oraz w Polsce.

Podczas spotkań z rolnikami prezentowane były w formie odkrywek glebowych właściwości i struktura gleb na różnych głębokościach, zarówno tych poddanych tradycyjnym metodom nawożenia, jak i gleb poddanych działaniu stymulatora funkcji życiowych gleby – PRP SOL. Ten sposób prezentacji oparty na porównaniu profili glebowych pozwalał na ukazanie stanu głębszych warstw gleby oraz zachodzących w nich procesów, a także wpływu tych procesów na kondycję upraw. Goście tych spotkań mieli możliwość stwierdzić, w jaki sposób stosowanie odpowiedniego preparatu wpływa na trzy podstawowe filary żyzności gleby:

- Część fizyczną gleby, czyli porowatość, podeszwę płużną i stopień ugniecenia,

- Skład biologiczny, czyli efektywność flory i fauny glebowej w mikro i makroskali,

- Skład chemiczny, czyli dostępność i przyswajalność składników pokarmowych.

Najważniejszym z tych filarów jest skład biologiczny gleby, gdyż to on decyduje o jej właściwościach fizycznych i chemicznych, a przez to determinuje jakość i wysokość plonów.