Kongres poświęcony będzie: nowoczesnym rozwiązaniom innowacyjnym, organizacji, technologii i technice na rzecz produkcji rolniczej, przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz rozwojowi obszarów wiejskich.

Jakie tematy będą poruszane:
- Kierunki rozwoju rolnictwa w Polsce na tle Wspólnej Polityki Rolnej
• rolnictwo industrialne, zrównoważone czy ekologiczne,
• kierunki zmian w infrastrukturze w aspekcie zrównoważonego rozwoju,
• produkcja rolnicza na cele energetyczne a racjonalne wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej.

- Zmiany klimatyczne i ich wpływ na kierunki badań i rolnictwo
• gospodarka wodna wsi i rolnictwa,
• postęp biologiczny i technologie produkcji w warunkach zmieniającego się klimatu,
• gospodarka leśna i jej wpływ na rolnictwo i środowisko.

- Rola nauki w realizacji bezpieczeństwa żywnościowego kraju
• kryteria gwarancji bezpieczeństwa i jakości,
• dobrostan zwierząt i jego wpływ na efekty produkcyjne,
• genetycznie modyfikowane organizmy i ich wpływ na żywność i środowisko.

- Rozwój technologii rolno-spożywczej i biotechnologii oraz ochrona bioróżnorodności
• kierunki rozwoju technologii rolno-spożywczej i biotechnologii w produkcji żywności,
• ochrona bioróżnorodności w środowisku produkcji rolniczej,
• kryteria bioróżnorodności i współczesne dylematy jej ochrony.

- Rola nauk rolniczych w budowie innowacyjnego sektora rolno-spożywczego
• wyniki badań jako produkt rynkowy,
• bariery wprowadzania do praktyki w sektorze rolno-spożywczym nowoczesnych technik i technologii,
• rola doradztwa w doskonaleniu innowacyjności sektora rolno-spożywczego.

Źródło: IUNG-PIB/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!