Olimpiada ma na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych wśród młodzieży szkół rolniczych. Uczestnikami olimpiady mogą być rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z woj. łódzkiego, spełniający następujące warunki: nie ukończyli 40. roku życia, ukończyli szkołę podstawową, zawodową, średnią , bądź wyższą o kierunku innym niż rolniczy.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:

I etap: 20 listopada 2007 r., godz. 1000

- eliminacje: siedziby szkół średnich o profilu rolniczym, które zgłosiły udział swoich uczniów w konkursie;

II etap: 4 grudnia 2007 r., godz. 1000

- Finał Wojewódzki: siedziba ŁODR w Bratoszewicach.

Współorganizatorami olimpiady są: Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, placówki terenowe KRUS w: Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Zduńskiej Woli i Żyrardowie, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Finaliści XII Wojewódzkiej Olimpiady BHP zostaną uhonorowani nagrodami.

Celem Olimpiady Wiedzy Rolniczej jest zwrócenie uwagi producentów rolnych i uczniów szkół rolniczych na wzajemne oddziaływanie rolnictwa i środowiska oraz poprawa stanu świadomości ekologicznej wśród społeczności zamieszkującej obszary wiejskie.

Źródło: LODR

Podobał się artykuł? Podziel się!